( ISSN 2738-5760 )

Razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Slovenska Bistrica za leto 2023

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Slovenska Bistrica in o priznanjih župana Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 3/98 in 39/09) Komisija za priznanja in nagrade Občine Slovenska Bistrica objavlja

 

R A Z P I S za vložitev predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Slovenska Bistrica za leto 2023

 

Priznanja Občine Slovenska Bistrica se podeljujejo za dosežke občanov in drugih posameznikov, podjetij, zavodov, društev, združenj, družb in drugih organizacij, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem, športnem in drugih področjih. Častni občan Občine Slovenska Bistrica Priznanje častni občan Občine Slovenska Bistrica se podeljuje posamezniku za izredno pomembne trajne dosežke na ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojnoizobraževalnem, športnem, humanitarnem ali drugem področju, ki je s svojim delovanjem izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Slovenska Bistrica doma in v svetu. Priznanje častni občan Občine Slovenska Bistrica se lahko podeli tudi tujcu. Listina Občine Slovenska Bistrica Listina Občine Slovenska Bistrica se podeljuje za posebne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti in dela, ki imajo poseben pomen za razvoj in napredek Občine Slovenska Bistrica. Listino Občine Slovenska Bistrica lahko prejmejo posamezniki, skupina občanov in vse pravne osebe oziroma organizacije. Priznanje Občine Slovenska Bistrica Priznanje Občine Slovenska Bistrica se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. Priznanje Občine Slovenska Bistrica lahko prejmejo posamezniki, skupina občanov in vse pravne osebe oziroma organizacije.

Več o razpisu najdete >>na tej povezavi.

Last modified on Tuesday, 05 December 2023 18:23
Rate this item
(0 votes)

Vreme

 
Zvočni posnetek napovedi

Koledar prireditev

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
2
4
11
23
25

 asspa 1

Poišči