( ISSN 2738-5760 )
UTRINKI ČASA, Foto: Bistričan.si UTRINKI ČASA, Foto: Bistričan.si

21. februar

Na današnji dan ... skozi zgodovino Slovenske Bistrice 

  21. februar

  Danes goduje IRENA

Ime Irena izhaja iz grškega imena Ειρηνη (Eirēnē). Tako se je imenovala grška boginja sreče. Ime je povezano z grško besedo ειρηνη (eirēnē) v pomenu besede »mir«.
Ostale različice imena: Ira, Iren, Irenca, Irene, Ireneja, Irenica, Irenja, Irenka, Irina, Irinka, Irja, Irka, Rina.
 
  21. februar

  SK ILIRIJA ODIGRA PRVO MEDNARODNO HOKEJSKO TEKMO V JUGOSLAVIJI

V Sloveniji se je hokej začel igrati leta 1928. Hokej po kanadskih pravilih pa so igrali samo v Ljubljani, pri SK Ilirija. Ker Ilirijani niso imeli nasprotnika, so si sami organizirali še en klub v Kamniku in z njim igrali 7. februarja 1932. To je bila prva uradna hokejska tekma v Sloveniji in tu se začne slovenska hokejska zgodovina. Zmagali so Ilirjani z rezultatom 15:1, pri čemer so Kamničani edini gol dosegli z glavo, kar takrat še ni bilo proti pravilom. Tekma je bila pripravljalnega značaja za premiero pred domačim občinstvom. Ker SK Ilirija ni našel v Jugoslaviji nobenega enakovrednega nasprotnika, je organiziral tekmo s hokejskim klubom KAC iz Celovca, s katerim se je pomeril 21. februarja 1932 v Ljubljani pred 1000 gledalci in izgubil s 12:1. Tekma je bila tudi prva mednarodna hokejska tekma v takratni Jugoslaviji.
 
  21. februarja 2015 je Štajerc poročal

  GLAS O LAS

Še precej možnosti za pridobitev evropskih sredstev
Glas o LASLokalna akcijska skupina Dobro za nas (LAS), katere vodilni partner je RIC Slovenska Bistrica, trenutno izvaja pet projektov, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Občina Makole uresničuje Versko in prosvetno življenje v Dravinjski dolini, samostojni podjetnik Aleš Wenzel Štok Wenzel - oživljamo dediščino vinarstva, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica Dostopno arheološko dediščino, njeno doživetje in učenje v naravi, Občina Slovenska Bistrica Povezovanje kulturno-turističnih potencialov na območju občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane ter Občina Rače - Fram Promocijsko-degustacijski center VTC 17. Zavod Simetris Morje pa s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) zaključuje prvo fazo Modre delavnice.
Na potrditev oziroma podpis pogodb čaka še deset projektov: Makolski lodn (TD Makole), Reši življenje (Občina Slovenska Bistrica), Potuj zeleno (RIC Slovenska Bistrica), Folklorna vez (Društvo za kulturno vzgojo Krog), Dobrote podeželja (Mozaik dobrot), Po poteh dediščine (Občina Poljčane), LIO 2020 (TRi Remi, d.o.o.), Oprema in promocija (TD Samostan Studenice), Motorik park pod Bistriškim vintgarjem (Pizzerija Kuki, Karmen Korošec, s.p.) ter Podnevi in ponoči v Halozah (Zeleni turizem, Žan Vovk s.p.).
Skupaj z drugimi slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami so lani izvedli operaciji Zgodbe rok in krajev ter Jem drugače, jem domače. Letos se bodo najprej lotili spremembe Strategije lokalnega razvoja, ki bo temeljila predvsem na spremembi finančnih okvirov znotraj posameznih tematskih področij. Največ sredstev je bilo namreč počrpanih na tematskem področju Razvoj osnovnih storitev, medtem pa je področje Varstvo okolja in ohranjanje narave ostalo praktično še nedotaknjeno, podobno je tudi pri Ustvarjanju novih delovnih mest. Sicer pa nove razpise za uresničevanje ciljev, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja, načrtujejo za drugo polovico leta 2019.

VIR: Tomaž Ajd, Štajer'c
FOTO: V družbi Štok Wenzel oživljajo dediščino vinarstva (Društvo vinogradnikov Ritoznoj)

  21. februarja 2015 je Informator poročal

  MEDNARODNI DAN MATERNEGA JEZIKA

Župan bere pravljico21. februarja 2015 smo obeležili mednarodni dan maternega jezika, ki ga je leta 1999 razglasila Generalna skupščina Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO). Namen obeležitve tega dne je spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti ter večjezičnosti, razvoj zavesti o različnih jezikovnih in kulturnih tradicijah po vsem svetu ter spodbujanje solidarnosti, ki temelji na razumevanju strpnosti in dialogu. Ministrstvo za kulturo se je odločilo, da letošnji mednarodni dan maternega jezika obeležimo s pozivom k branju. Občina Slovenska Bistrica se je pridružila k skupni akciji ministrstva, ki je pozvalo županje in župane, da v duhu letošnjega praznika pripomorejo k dvigu zavesti o branju v svojem lokalnem okolju, tako da svojim najmlajšim občankam in občanom v vrtcu preberejo pravljico. Tako je župan dr. Ivan Žagar z otroki vrtcev Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Sonček, in Blaže in Nežica z branjem pravljice iz knjige Pravljično Pohorje (knjigo je leta 2012 izdala 2. osnovna šola Slovenska Bistrica; v njej so učenci omenjene šole zbrali, zapisali in ilustrirali pravljice z območja Pohorja) obeležil ta pomemben dan.

VIR IN FOTO: Vojka Osojnik, Informator

  21. februar 2014

  KONCERT DRUŽIN BISTRIŠKE GLASBENE ŠOLE

Koncert družin bistriške glasbene šoleGlasbena šola Slovenska Bistrica je pripravila zanimivo prireditev. V petek, 21. februarja 2014, so v dvorani šole izvedli koncert glasbenih družin z imenom Nekoč in danes. Predstavili so se sedanji učenci skupaj s svojimi najbližjimi, starši, brati in sestrami.

VIR: Studio Bistrica
FOTO: Aleš Kolar

  21. februar 2014

  OBČNI ZBOR RADIO KLUBA SLOVENSKA BISTRICA

Občni zbor Radio kluba Slovenska BistricaV petek, 21, februarja 2014, so se na občnem zboru sešli člani Radio kluba Slovenska Bistrica. Predsednik društva Jože Bulf je predstavil poročilo o delu za leto 2013 ter plan dela in finančni načrt za to leto.
Radioamaterska dejavnost je pomembna tako zaradi humanitarnosti kot tudi širjenja tehniške kulture. Klub je dobro deloval do leta 2000, ko so zaradi menjave lastnika stavbe na Kolodvorski ulici izgubili prostore, lani pa so pridobili nove prostore v gasilskem domu na Zgornji Bistrici. Ker želijo v svoje vrste privabiti čim več mladih, so organizirali tudi brezplačen tečaj za radijske operaterje. Sicer pa načrtujejo tudi praktično dejavnost s področja elektronike, zato nameravajo urediti še laboratorij za elektroniko.

VIR: Studio Bistrica
FOTO: Edvard Grobler

  21. februarja 2008 je Večer poročal

  SREDNJA ŠOLA RAZPISUJE

SŠSBSrednja šola Slovenska Bistrica bo v novem šolskem letu v prve letnike vpisala 200 dijakov. V program gimnazije namerava vpisati 90 novincev, v program ekonomski tehnik 56 dijakov, v program trgovec 26 in v program ekonomski tehnik poklicno izobraževanje 28 dijakov.

VIR: Zdenko Kodrič, Večer

 

  21. februarja 1992 je Večer poročal

  PRENOVA ŠOLE V MAKOLAH

Jeseni le enoizmenski pouk
Z adaptacijo podstrešja bodo pridobili prepotrebne učilnice in hkrati šolo toplotno izolirali
1 VEČERDo septembra bo obnovljeno podstrešje osemletke v Makolah, kjer tristo učencev še vedno obiskuje dvoizmenski pouk. Šola se bo takrat povečala za tri učilnice in kabinete, ki pa jih zaradi pomanjkanja denarja še ne bo mogoče primerno opremiti.
Hkrati bodo uredili izolacijo šolske stavbe. Iz bistriškega proračuna so za že večkrat načrtovano obnovo šole v Makolah zagotovili 6,5 milijona tolarjev, kar pa še ne pomeni finančno zaključene investicije.
Kot pravi Zvone Potočnik, ki se v bistriški občini ukvarja s šolstvom, je potreb po vlaganju v prenovo šol na bistriškem koncu še ogromno, vendar denarja za realizacijo načrtov tačas ni. Med prvimi naslednjimi je nadgradnja šole na Črešnjevcu, ki so jo zgradili kot štirirazrednico, a tam že vsa leta izvajajo program popolne osemletke. V Oplotnici, Poljčanah, na Spodnji Polskavi in v Makolah bi nujno morali zgraditi telovadnice.
V Slovenski Bistrici vse bolj razmišljajo o nujni gradnji še ene osnovne šole, saj zdajšnjo obiskuje kar 1200 učencev. Posebne probleme pa povzroča ravna streha na osnovni šoli v Poljčanah. A vse našteto, poudarja Potočnik, so le želje, mnoge za normalen potek učnega procesa celo potrebne, a jih ne bo mogoče kmalu uresničiti.

VIR: (ps), Večer

  21. februarja 1975 je Večer poročal

  ZAPOSLI VAJENKI

1 VEČERVajenki za natakarsko in kuharsko stroko, ter dekle za strežbo ob sobotah in nedeljah, zaposlim.
Bife Kapun, Slovenska Bistrica

VIR: Večer

  21. februarja 1941 je Večernik poročal

  ŠAHOVSKO ŽIVLJENJE V SLOV. BISTRICI

VečernikV zadnjem času je zavladalo med slovenjebistriškimi šahisti živahnejše šahovsko gibanje ter je pričakovati, da bo v mestu ustanovljen tudi šahovski klub. Pred tedni je bil v hotelu »Beograd« odigran dvokrožni turnir z 10 udeleženci. Rezultat turnirja je naslednji:
1. Maček 13 in pol; 2. Šnuderl 13; 3.—4 . Prekoršek in Savrov 12; 5. Mohači 11, 6; Grahor 8 in pol; 7. Tomažič 8; 8. Rupnik 7, 9; Veldin 3 in 10. Škofca 2 točki. — Turnir je vodil, zelo spretno g. Rupnik, potek sam pa je pokazal, da gojijo šahisti prav dober šah, le tre ninga jim manjka. Posebna zalivala velja hotelirki ge. Krulčevi, ki gre šahistom vsestransko na roko ter jim ljubeznivo pomaga. Šahisti iz Slov. Bistrice vabijo bližnje šah. klube na obisk.

VIR: Večernik

  21. februarja 1924 je Jutro poročalo

  SHOD SKS V SI. SESTRICI

Klerikalna blamaža
JutroV hotelu »Beograd« v Slov. Bistrici se je vršil shod SKS, ki je prav dobro uspel in se spremenil v veliko blamažo klerikalcev. Ti so se namreč namenili, da hočejo shod razbiti in so aranžirali pod vodstvom mariborskih komandantov urednika »Straže« Goloba in strankinega tajnika Grila, pravcat juriš. Spravili so na shod toliko svojih ljudi, da so imeli skoraj polovico navzočih. Seveda so zahtevali zase predsednika, čemur pa so se samostojni uprli.
Spor za predsedstvo je trajal med hrupom in vikom celi dve uri, dokler se ni naposled z veliko zamudo pripeljal minister gosp. Pucelj, ki si je naredil toliko miru, da je mogel govoriti. V svojih izvajanjih je ostro napadal klerikalce, njihove poslance in njihovo politiko. Odgovarjaje na medklice obeh klerikalnih generalov, je omenjal razno krivične slučaje klerikalne korupcije in s tem tako vplival na navzoče klerikalne pristaše, da sta postajala Golob in Gril vedno bolj osamljena. In ko je po govorih gg. Dobnika, Mermolje in Drofenika prišla na glasovanje predlagana resolucija, so zanjo glasovali na ogromno jezo g. Goloba tudi skoro vsi klerikalci.
Na shodu je bilo tudi večje število demokratov, ker se je splošno pričakovalo, da bo odgovarjal gosp. Pucelj na znana Kukovčeva izvajanja. Vsled klerikalnega navala pa do tega ni prišlo.
Dvojno pa je vendarle pokazal shod: da so klerikalci enako zakleti sovragi vsem neklerikalnim strankam in da bodo morale te vsaj v boju proti njim nastopati po enotnem programu; pokazal pa je tudi, da se da proti klerikalcem tudi na kmetih prav uspešno nastopati.

VIR: Jutro

  21. februarja 1916 je Straža poročala

  NAŠLI SO MRTVO

StražaTukajšnjo gostilničarko Terezijo Kos so našli mrtvo v drvarnici. Pri raztelesenju v mrtvašnici se je dognalo, da je bila Terezija Kos z nožem večkrat zabodena..

VIR: Straža

  21. februar 1903

  OBČNI ZBOR PGD ZGORNJA BISTRICA

PGD Zg. Bistrica logo21. februarja 1903 je bil na občnem zboru gasilskega društva z Zgornje Bistrice za častnega poveljnika imenovan Josef Bluttaumüller, za častne člane pa Vinßenz in Josef Sternberger, Josef Werhovscheg in Josef Jagoditsch. Adolf Rosenburger je bil imenovan za vodjo gasilske brizgalne. Josef Schift je bil sprejet kot nov član. Da bi se gasilci lahko čim učinkoviteje soočali s požari, so izvedli veliko vaj.

VIR: Kronika PGD Zgornja Bistrica

  21. februar 1806

  Rodil se je posestnik in prvi župan Spodnje Polskave JOŽEF HRASTNIK

1 moškiJožef Hrastnik se je rodil 21. februarja 1806 na Spodnji Polskavi.
Poročen je bil z Barbaro (1809–1883), rojeno Penič. Od njune poroke se je njihove domačije prijelo hišno ime Pinč. Imela sta štiri sinove: Štefana, Jožeta, Simona in Karla Hrastnika ter hčerko Ano.
Prvi izvoljeni župan občine Spodnja Polskava je postal leta 1850, ko so bile po zakonu iz leta 1849 urejene krajevne občine, ki so se na Polskavskem ujemale s katastrskimi občinami.
Prej povprečno kmetijo je razširil v premožno, njegov sin Karel ji je dodal poleg novih površin tudi gostilno, vnuk Karel pa še mesnico.
Jožef Hrastnik je umrl 20. marca 1870 na Spodnji Polskavi, kjer je tudi pokopan.

VIR: biografski-sb.si

Rubrika Utrinki

11pokrovitelj

  • February 21, 2024
Last modified on Sunday, 10 December 2023 17:37
Rate this item
(1 Vote)

Related items

Vreme

 
Zvočni posnetek napovedi

komunala

Koledar prireditev

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
5
7
28

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

UTRINKI ČASA - Na današnji dan

« April 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Poišči