( ISSN 2738-5760 )
Foto: LAS Med Pohorjem in Bočem Foto: LAS Med Pohorjem in Bočem

Prve razpise LAS je pričakovati spomladi

Minister dr. Aleksander Jevšek se je v torek, 16. januarja, v Gorici pri Slivnici udeležil srečanja predsednikov in vodilnih partnerjev Lokalnih akcijskih skupin. V Lokalne akcijske skupine (LAS) so vključene vse slovenske občine, kar je redkost v evropskem prostoru. Mehanizmi LAS delujejo od spodaj navzgor in najučinkoviteje rešujejo konkretne težave ljudi in so zato vse bolj pomembni.

V programskem obdobju 2021-2027 se bo instrument izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost CLLD izvajal na celotnem območju Slovenije, in sicer v okviru vseh 37 lokalnih akcijskih skupinah. V obdobju 2021-2027 je za lokalni razvoj skupaj namenjenih 84,5 milijonov evrov, od tega za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) dobrih 44 milijonov evrov ter dobrih 40 milijonov evrov za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Srečanja sta se preko platforme ZOOM-a udeležila tudi dva predstavnika vodilnega partnerja RIC Slovenska Bistrica. "Sredstva, ki jih bo LAS Med Pohorjem in Bočem prejela v programskem obdobju do leta 2027, ostajajo enaka, kot so bila predvidena ob pripravi Strategije lokalnega razvoja. Za projekte bo na voljo skupno 1.383.113,24 EUR,  565.927,37 iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter 817.185,87 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj," je povedala Mirjana Predikaka iz RIC-a Slovenska Bistrica. "Za pripravo dokumentov, ki so potrebni za oblikovanje in objavo javnih pozivov s strani LAS-ov, so potrebna še navodila posameznega sklada o upravičenih stroških, ki jih morajo objaviti posamezna ministrstva. Ravno tako morajo ministrstva vzpostaviti informacijske sisteme za vlaganje vlog in zahtevkov. Predvidevamo, da bomo prve javne pozive lahko objavili spomladi," še dodaja Mirjana Predikaka.

Natalija Sinkovič

  • January 19, 2024
Last modified on Friday, 19 January 2024 13:11
Rate this item
(1 Vote)

Najbolj brano

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

 asspa 1

Poišči