( ISSN 2738-5760 )

Ustanovljen Strateški svet za svetovalno dejavnost

Nosilka Strateškega sveta za svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih Ljudska univerza Slovenska Bistrica je v ponedeljek, 29. januarja, v svojih prostorih gostila 2. srečanje sveta za svetovalno dejavnost. Na njem je 14 partnerjev podpisalo dogovor o sodelovanju.  

Dogovor so podpisali Insights - družba za odkrivanje in razvoj potencialov, Občina Poljčane, Občina Slovenska Bistrica, Aluminium Ketty Emmi, Urad za delo Slovenska Bistrica, ZRSZ OE Maribor, Območna obrtna zbornica Slovenska Bistrica, Srednja šola Slovenska Bistrica, IMPOL 2000, d. d., Skupnost višjih šol Republike Slovenije, RIC Slovenska Bistrica, Center za starejše Metulj, Poslovni klub gospodarstvenikov Slovenske Bistrice, Zadruga LAS med Pohorjem in Bočem.

Odrasli potrebujejo ustrezne in natančne informacije za razmišljanje o različnih možnostih izobraževanja in učenja ter sprejemanja tovrstnih odločitev. Nasvet in pomoč strokovnjaka jim lahko v veliki meri pomagata najti pravilno pot. V teh okoliščinah je pomembna svetovalna dejavnost, ki bo odraslim v podporo pred izobraževanjem in učenjem, med njim in po njem, pri prepoznavanju njihovega predhodno pridobljenega znanja, razvoju kariere in samostojnem učenju.

Izvajalci svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba, med katerimi je tu bistriška ljudska univerza  se povezujejo z organizacijami, ki v lokalnem oziroma regionalnem okolju izvajajo različne svetovalne in izobraževalne dejavnosti za odrasle, odločajo o strategijah razvoja človeških virov, sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju regionalne razvojne politike ter z drugimi partnerji.

»V nadaljevanju srečanja so se nam pridružili ravnatelji in svetovalni delavci osnovnih ter srednjih šol. Skupaj smo sprejeli načrt kako v prihodnje mladim, ki se odločajo za nadaljnje izobraževanje, olajšati odločitev in prikazati številne priložnosti, ki jih ponuja lokalno okolje. Posebno pozornost smo posvetili predstavitvi uspešnih bistriških podjetij, v katerih bodo mladi lahko našli štipendije, ki jih spremljajo številne druge ugodnosti. Po koncu izobraževanja pa jih v domačem okolju čakajo dobre službe,« je še povedala Kruderjeva.

Pobuda je nastala na podlagi ugotovitve, da mladi, ki se odpravljajo na poklicno pot pogosto ne poznajo številnih priložnosti, ki jih ponuja lokalno okolje. Zato je vpliv uspešnih podjetij z bistriškega pomemben pri usmerjanju in usmerjanju in poklicni orientaciji. »Tradicionalni in deficitarni poklici, zanimiva delovna mesta, uspešna podjetja na Bistrškem, ki nudijo možnost štipendiranja ter usposabljanja in zaposlitve so nedvomno prednosti pri odločanju. Nenazadnje je pomembna je tudi kakovost bivanja v našem lokalnem območju, ki je visoka, in dolgoročno mladim pomagati uvideti priložnosti doma, kar pomeni za celotno skupnost boljše življenje,« ugotavlja direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica Brigita Kruder.
Srečanja se je udeležilo 12 svetovalcev iz okoliških šol, predstavitev možnosti in priložnosti v lokalnem okolju za mlade pa so pripravili: Alenka  Lobnikar, vodja Urada za delo Slovenska Bistrica, Doroteja Mlaker Krošel iz podjetja Aluminium Kety Emmi in Nina Juhart Potočnik iz podjetja Kadring. Dogodek je moderirala Brigita Kruder, direktorica LU. Svetovali delavci so pridobljene informacije in pobude ocenili kot koristne in spodbudne, podprli pa so tudi idejo o nadaljnjem sodelovanju.  

Strateški svet želi organizirati »dan poklicev«. To je delovno ime za dogodek, ki ga načrtujejo v oktobru in je namenjen spoznavanju poklicev, predvsem tradicionalnih, značilnih za naše okolje. »Ocenjujemo namreč, da mladi pogosto nimajo možnosti in priložnosti spoznati kaj vse bi lahko v življenju počeli, s čim bi se lahko ukvarjali, v čem bi lahko bili uspešni ... šole, oziroma ravnatelji in svetovalni delavci so izrazili navdušenje na načrtovanim dogodkom, smo pa skupaj dorekli, kako bi bilo to mogoče najbolj učinkovito izpeljati. Vsekakor je kakovost življenja v našem lokalnem okolju visoka, mladi lahko dobijo dobre zaposlitve, pri dobrih delodajalcih, razvijejo svoje poklicne potenciale in živijo v skladu s svojimi vrednotami,« dodaja Kruderjeva.

Natalija Sinkovič

Last modified on Friday, 09 February 2024 06:02
Rate this item
(0 votes)

Najbolj brano

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

 asspa 1

Poišči