( ISSN 2738-5760 )

Bosta iz zdravstvenega doma letos odšli dve zdravnici?

V sredo, 14. februarja, so se na 9. redni seji sešli svetniki občine Slovenska Bistrica. Med drugim so obravnavali problematiko Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica.

S pomanjkanjem družinskih zdravnikov se srečujejo tudi v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica. Potem ko je lani na drugo delovno mesto odšla zdravnica družinske medicine, z razpisi ne najdejo novega kandidata. Po napovedih pa se bo letos upokojila družinska zdravnica s koncesijo dr. Tanja Pavlovič, strokovna direktorica dr. Alenka Antolinc Košat pa se je prijavila na razpis za koncesijsko ambulanto v Mariboru. To pomeni, da bi lahko, če se na izpraznjena delovna mesta ne bo prijavil nihče, v kratkem skoraj 4000 Bistričanov ostalo brez osebnega zdravnika. S problematiko se je na zadnji seji, 14. februarja, seznanil tudi občinski svet Občine Slovenska Bistrica.

Ker z razpisi ne najdejo novega zdravnika družinske medicine, se je povečala obremenitev drugih zdravnikov. Vsi zdravniki presegajo limit 1895 količnikov, kar pomeni, da lahko po trenutno veljavni zakonodaji upravičeno zavračajo nove paciente. V Zdravstvenem domu so zato oktobra lani aktivirali ambulanto za neopredeljene paciente. »Ambulanta deluje štiri dni v tednu po dve uri dnevno. V ponedeljek, torek in četrtek deluje dopoldan, v sredo pa izmenično dopoldan in popoldan. V delo ambulante se vključujejo zdravniki družinske medicine, zaposleni v ZD. Konec lanskega leta, 23. 12. 2023, je bilo v ambulanti za neopredeljene paciente 261 ljudi,« je na seji občinskega sveta povedala direktorica zdravstvenega doma mag. Urška Sedmak. Zdravniki, zaposleni v ZD Slovenska Bistrica, so tudi precej bolj obremenjeni z dodatnim delom kot zdravniki zasebniki, saj z velikimi napori nadomeščajo odsotnosti zdravnikov in izvajanje dejavnosti v antikoagulantni ambulanti. Tudi v izvajanje nujne medicinske pomoči in dežurne službe se vsi zdravniki zasebniki ne vključujejo. »Zdravniki družinske medicine v ZD so v letu 2023 opravili 6 % izmen, ki traja 12 ur. V povprečju so opravili 13 izmen, nekoliko poenostavljeno to pomeni da so bili vključeni v delo nujne medicinske pomoči enkrat mesečno. V dežurno službo, ki deluje ob sobotah, nedeljah in praznikih med 8.00 in 19.00 uro, so zdravniki družinske medicine opravili 46 % izmen,« je še povedala Sedmakova. Največjo težavo torej predstavlja, da nekateri zdravniki koncesionarji ne opravljajo dela v ambulanti nujne medicinske pomoči, kar bi po pogodbi morali. »To pa ni razlog, zaradi katerega bi lahko tem zdravnikom koncesijo odvzeli,« je pojasnila Irena Jereb, vodja Oddelka za družbene dejavnosti na občini Slovenska Bistrica. Zaradi navedenih obremenitev družinskih zdravnikov, zaposlenih v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, je pri njih prisoten interes v zasebništvo oziroma pridobitev koncesije. »Postopek podeljevanja koncesije se lahko začne, če zdravstveni dom ne more zagotavljati izvajanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe. To pomeni, da ne moremo kar tako razpisati pet koncesij, lahko bi jo razpisali za zdravnico, ki je lani odšla iz zdravstvenega doma, a je količnik za program družinske medicine v obsegu 0.79 premajhen,« je še pojasnila Jerebova. Z odhodom zdravnikov v koncesijsko dejavnost bi se zmanjšal tudi prihodek Zdravstvenega doma, zmanjšal bi se tako prihodek za osebne dohodke, materialne stroške, administrativno tehnični kader in amortizacijo, posledično se lahko pojavi tudi presežek delavcev ter problematika vzdrževanja objekta ZD.

Letos bo Zdravstveni dom zapustila dr. Tanja Pavlovič, ki odhaja v pokoj, dr. Alenka Antolinc Košat pa se je prijavila na razpis za koncesijo v Mariboru, kar pomeni, da lahko Slovenjebistričani ostanejo še brez dveh zdravnikov. Če se na razpis Zdravstvenega doma ne bo prijavil nihče, kakor se že celo leto nihče ne prijavi na izpraznjeno delovno mesto, se lahko zgodi, da bo brez osebnega zdravnika ostalo skoraj 4 000 pacientov.

Potem ko so se občinski svetniki seznanili s problematiko, so sprejeli sklep, da če Zdravstveni dom Slovenska Bistrica po izvedenih strokovnih, organizacijskih in ekonomskih ukrepih v prihodnje ne bo uspel in ne bo mogel zagotavljati opravljanja osnovne zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, bo koncedent, torej Občina Slovenska Bistrica, na podlagi ugotovitve stanja in v skladu z veljavno zakonodajo, izvedel postopke za podelitev koncesij, ki bo hkrati omogočalo nemoteno delovanje vseh dejavnosti zdravstvenega doma Slovenska Bistrica ter brez dodatnih obremenitev občinskega proračuna.

Dr. Alenki Antolinc Košat mandat strokovne direktorice poteče 15. maja. "Zdravstveni domovi so trenutno v tako podrejenem položaju zagotavljanja boljših pogojev za delo, da rešitve ne vidim in se ne bom ponovno potegovala za mesto strokovne direktorice," je med drugim na seji občinskega sveta poudarila strokovna direktorica. 

Bistriški Zdravstveni dom pa je kot kaže ostal tudi brez obljubljenega satelitskega urgentnega centra

Vlada je v četrtek, 15. februarja, na predlog ministrstva za zdravje sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letošnje leto. Ta na področju nujne medicinske pomoči prinaša podlago za vzpostavitev 15 satelitskih urgentnih centrov, ki bodo tako kadrovsko kot tudi tehnično opremljeni za takojšnjo obravnavo akutno bolnih. Na seznamu 15 centrov, ki so jih objavili, pa ni več Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. "ZD Slovenska Bistrica je na podlagi Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 od 1. 4. 2024 pridobil 1 tim VUZ (vozilo urgentnega zdravnika), kar pomeni tako imenovani srečevalni sistem, s katerim zagotavljamo takojšnje, hitre odzive nujnih reševalnih vozil in hkrati razbremenjujemo dežurnega zdravnika, ki bo odslej na teren odšel le takrat, ko bo to zahtevalo stanje pacienta. Intervencije bo izvajal skupaj z diplomiranim zdravstvenikom, v vozilu urgentnega zdravnika. S tem bo večja tudi njegova razpoložljivost v ambulanti," je sporočila direktorica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica mag. Urška Sedmak. 

Natalija Sinkovič

 

Last modified on Monday, 19 February 2024 18:57
Rate this item
(3 votes)

Najbolj brano

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči