( ISSN 2738-5760 )

Junija ali julija bodo končali gradnjo nove zgradbe v kompleksu zdravstvenega doma

Konec januarja lani se je začela investicija dograditve in rekonstrukcije zdravstvenega doma s četrto zgradbo v kompleksu zdravstvenega doma, končana naj bi bila v roku.

Novogradnja, v velikosti 2023 m2, bo v dveh nadstropjih, predvidoma pa bodo v kletnih prostorih garderobe in arhiv, pritličje bo namenjeno urgenci in reševalni ter patronažni službi. V prvem nadstropju bodo vsi otroški in šolski dispanzerji, v drugem nadstropju pa vse zobozdravstvene ordinacije in večnamenska predavalnica. V sklopu del bodo rekonstruirali tudi tretjo stavbo, v njenem prvem nadstropju bo razvojna ambulanta in dispanzer za mentalno zdravje otrok in mladostnikov, v pritličju pa bo urejen laboratorij. Vse splošne ambulante pa bodo urejene v prvi stavbi. Pogodbena vrednost projekta, ki ga je župan občine Slovenska Bistrica z izvajalcem Cestnim podjetjem Ptuj podpisal 20. septembra 2022, je 4.989.123,98 € z DDV, od tega je Ministrstva za zdravje primaknilo 2.004.875,38, Zdravstveni dom Slovenska Bistrica bo sofinanciral  700.000,00 €, preostala potrebna sredstva bodo zagotovile občine soustanoviteljice Zdravstvenega doma (Občina Slovenska Bistrica, Občina Poljčane, Občina Oplotnica in Občina  Makole). Ob podpisu pogodbe se je izvajalec zavezal investicijo končati do 26. junija 2024.»Investicija poteka v skladu z načrti in časovnico. Končana bo predvidoma junija/julija 2024,« je potrdila direktorica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica mag. Urška Sedmak.

Natalija Sinkovič

 

Last modified on Friday, 23 February 2024 17:34
Rate this item
(1 Vote)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči