( ISSN 2738-5760 )

Kako je s projekti postavitve vetrnih elektrarn na Pohorju

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za postavitev 56 vetrnih elektrarn ponovno zagnani, na zavrnitev izdaje gradbenega dovoljenja za VE v Kalšah se je investitor Maks Invest pritožil.

Investitor v 56 vetrnih elektrarn na Pohorju, družba Energija na veter, ne odneha. Potem ko bi morali do konca decembra vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja dopolniti z 9 manjkajočimi mnenji, so z umaknitvijo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja postopek predčasno končali in sredi januarja vlogo vložili ponovno.

Lokacija projekta, evropski naravni biser. »Vrh Bistriškega Pohorja je za območje od Maribora do Zreč med Dravo in Dravinjo vse do izlitja Dravinje življenjsko pomembna. Za projektom stoji WOC Group AG, podjetje iz Švice, s skritimi lastniki. Švica namreč omogoča lastnino podjetij na prinosnika delnic. Kdor ima v rokah delnice, je lastnik, njegovi podatki niso znani. Že to dejstvo bi v normalnem okolju ob omembi tako ogromnega projekta, ki temelji na EU-subvencijah, moralo povzročiti vihar na vseh političnih ravneh. Želijo zgraditi 56 ogromnih vetrnih turbin na treh vetrnih poljih: Areh, Trije kralji in rob kanjona Oplotniščice od Lukanje do Rogle,« razlaga Darjan Korošec, eden od predsednikov Društva Moje Pohorje.

Da krajani Keblja, Šmartna in Tinja odločno nasprotujejo vetrnim elektrarnam, nakazujejo sprejeti sklepi na zborih krajanov. »Na osnovi teh sklepov je svet KS Šmartno na Pohorju preklical, svet KS Kebelj pa prekinil že izdana soglasja. V primeru izvedbe se bo življenje na slabše spremenilo vsem, ki živimo na tem področju, za prenekaterega pa nadaljevanje življenja zaradi negativnih vplivov vetrnih turbin tu ne bo več možno,« še dodaja Korošec.

Pritožba investitorja na zavrnitev pridobitve gradbenega dovoljenja v Kalšah

Upravna enota Slovenska Bistrica je konec januarja, točneje 26. januarja, izdala odločbo, s katero je ponovno zavrnila vlogo za gradbeno dovoljenje investitorju, družbi Maks invest, energija, d. o. o., za postavitev vetrne elektrarne v Kalšah. Upravni organ je v postopku med drugim upošteval tudi mnenje Občine Slovanska Bistrica ter kot glavni argument za zavrnitev gradbenega dovoljenja navedel, da nameravana gradnja ne ustreza občinskim prostorskim aktom. Zoper izdano odločbo ima investitor možnost pritožbe na Ministrstvo za naravne vire .

Svet krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju je na začetku februarja soglasno sprejel sklep, s katerim je preklical izdano soglasje v letu 2020 za malo vetrno elektrarno Kalše, eden izmed argumentov je bil, da investitor ob predstavitvi ni govoril o VE 1,5 MW, ampak o 0,99 MW nazivne moči. Čeprav govorimo o mali vetrni elektrarni, bi objekt segal v višino 126 metrov, takšni objekti ne spadajo na Pohorje, v oddaljenosti 150 metrov od stanovanjskih hiš pa v nobeno okolje. Svet KS Šmartno na Pohorju pa je preklical tudi soglasje za postavitev vetrnih elektrarn na območju Bojtine in Frajhajma.

Natalija Sinkovič

Last modified on Friday, 01 March 2024 15:16
Rate this item
(3 votes)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči