( ISSN 2738-5760 )
UTRINKI ČASA, Foto: Bistričan.si UTRINKI ČASA, Foto: Bistričan.si

2. april

Na današnji dan ... skozi zgodovino Slovenske Bistrice 

2. april 2020 PREPOVED GIBANJA TUDI V OBČINI

Na današnji dan, 2. aprila 2020, je župan Občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, sprejel sklep o podrobnejši opredelitvi Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin.

Zaradi zmanjšanja tveganja za telesne poškodbe Občina Slovenska Bistrica priporoča, da občani in občanke ne uporabljajo: vzletišča za jadralne zmajarje in padalce, poimenovano »Start Kebelj« v bližini Treh kraljev, naravnega plezališča, poimenovanega »Buncove skale« v Frajhajmu. Pri gibanju, dostopu in zadrževanju na območju Črnega jezera na Pohorju in Bistriškega vintgarja je Občina Slovenska Bistrica priporočala varno gibanje pri rekreativni hoji, pri čemer se mora zagotoviti varna razdalja do drugih oseb v skladu z odlokom.

Izvajanje tega sklepa sta na izpostavljenih območjih poleg služb, navedenih v odloku, preverjala Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter Civilna zaščita Občine Slovenska Bistrica.

Vir: Bistričan.si

  2. april 2018

  DOBRODELNI KONCERT NA SPODNJI POLSKAVI

(Ko prisluhnemo, zmoremo ...)
Dobrodelni koncert Sp. Polskava2. aprila 2018 je bil na OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava dobrodelni koncert v sklopu projekta »20 za 20« Marka Soršaka - Sokija. Celoten izkupiček dobrodelnih prispevkov staršev in donatorjev je namenjen učencem OŠ Antona Ingoliča in obeh podružnic (podružnice Pragersko in podružnice Zgornja Polskava) za nakup glasbil. Kitaro in cajon bomo tudi podelili, in sicer učencem OŠ Minke Namestnik Sonje Slovenska Bistrica. Na zborovskem koncertu so se predstavili otroški in mladinski pevski zbori vseh treh šol ter učiteljski pevski zbor pod vodstvom učiteljic Rebeke Bračič in Lucije Pocrnja. Premišljeno izbranim pesmim je bilo vredno prisluhniti, saj so jih učenci zapeli z občutkom in z nasmehom na obrazih.
Dobrodelni koncert se je začel z uvodnim nagovorom Marka Soršaka. Pred koncem pa sta se vsem nastopajočim in mnogim donatorjem ter obiskovalcem zahvalili ravnateljica Danica Veber in predsednica sveta staršev, Simona Pulko.
Obiskovalcem pa bo zagotovo še posebej ostal v spominu prav konec koncerta, ko so vsi nastopajoči, skupaj s polno telovadnico obiskovalcev, zapeli pesem Dan ljubezni.
Telovadnico na Spodnji Polskavi so po koncertu zapuščali navdušeni in zadovoljni obiskovalci ter nasmejani nastopajoči.

VIR: Romana Vek, Informator

   2. april 2015

  TOŽILSTVO NI IMELO ČASA ZA SOJENJE

Tožilstvo ni imelo časa za sojenjeZaradi suma, da je mešetaril z delovnimi vizumi, so Stanka Kurnika novembra lani vrgli iz službe v policiji. Danes je sedel na zatožno klop skupaj s partnerko Edito Golob
Redko se na sodišču zgodi, da po izpeljanem predobravnavnem naroku na vprašanje sodišča, ali se stranke strinjajo, da se sojenje prične še isti dan, tožilstvo prosi za preložitev. Včeraj se je to zgodilo na Okrožnem sodišču v Mariboru. Obdolžena Stanko Kurnik in Edita Golob, ki jima specializirano državno tožilstvo očita, da sta s preslepitvijo upravne enote in zavoda za zaposlovanje organizirala preseljevanje več deset tujcev v Slovenijo, ki niso izpolnjevali pogojev za pridobitve dovoljenja za začasno bivanje pri nas, sta že od novembra v hišnem priporu. Krivdo kategorično zanikata, a si želita, da bi se kazenski postopek zoper njiju odvijal hitro, zato sta oba že včeraj hotela podati svoj zagovor. Višja tožilka Mojca Gruden s specializiranega tožilstva tega očitno ni pričakovala, znašla se je v zadregi, za sojenje ni imela časa, ker je morala službeno na neko izobraževanje. Podjetja ustanavljal po tekočem traku Sojenje se bo tako pričelo šele 14. aprila. Dejanja obdolženega para so odkrili v začetku lanskega novembra, ko je bil Stanko Kurnik še policist. Zaposlen je bil v mariborski prometni policiji, po izbruhu afere so ga krivdno odpustili. O Golobovi so kriminalisti in tožilstvo prepričani, da je kot računovodkinja s poznavanjem delovne zakonodaje in zakonodaje o tujcih izkoristila možnost, kako pri tem tudi zaslužiti. Po drugi strani pa se obtoženima sploh ne očita, da sta si z nezakonitim ravnanjem pridobila protipravno premoženjsko korist, pač pa ju obtožnica bremeni, da sta v sostorilstvu zakrivila kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje po petem odstavku 308. člena kazenskega zakonika, za kar je predpisana kazen do pet let zapora. Kurnik je kot po tekočem traku ustanavljal podjetja, da bi prodal svoj delež državljanom tretjih držav, zlasti Kosova in Makedonije. Ti so na ta način pridobili delovni vizum, saj so na zavodu za zaposlovanje povedali, da bodo delali v družbi, kateri večinski lastniki so. Dovoljenja, ki jih je izdal zavod za zaposlovanje pa so bila kasneje podlaga za izdajo dovoljenja za začasno bivanje v Republiki Sloveniji. Ker je prometni policist v tempu ustanavljanja in prodajanja podjetij pretiraval, so se vloge tujcev za pridobitev začasnega bivanja v Sloveniji na Upravni enoti Slovenska Bistrica nenavadno kopičile in zaposleni na oddelku za tujce sta podvomili o njihovem dejanskem namenu prihoda k nam. Na porast vlog sta opozorili odgovorne in s tem marsikomu preprečili prihod v Slovenijo. Dosegli sta namreč, da je upravna enota zaprosila slovenski veleposlaništvi v Skopju in Prištini, naj opravijo razgovore s tujci, ki v vlogah navajajo, da potrebujejo status začasnega bivanja zaradi zaposlitve v določenih podjetjih. Po pogovoru tujcev z našim veleposlaništvom v Prištini in Skopju se je pokazalo, da tujci, ki so od Kurnika kupili podjetje, o družbah, katerih prokuristi ali direktorji so postali, ne vedo praktično ničesar, da ne znajo slovenskega jezika, prav tako ne poznajo naše zakonodaje, zato se je zgodilo, da jim je upravna enota zavrnila prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno bivanje pri nas. Obramba terja neposredno zaslišanje prič Kurnik je baje v letih 2012 in 2013 ustanovil okrog 50 podjetij z različno dejavnostjo in vse prijavil na istem naslovu. Lastnik teh družb je bil kratek čas, tudi manj kot en mesec. Poleg tega je svoj ustanovni vložek iz podjetjih dvignil zelo hitro, včasih že na dan ustanovitve ali dan kasneje, saj zakon ne omejuje, kdaj sme družbenik dvigniti vloženi kapital. Z njim je menda nekaj dni kasneje že odprl novo podjetje. Svoje deleže v številnih družbah je domnevno prodajal na dva načina, odplačno in neodplačno. Zanje je zahteval od 100 do 650 evrov ali pa je postavil pogoj, da bo računovodske storitve opravljala njegova partnerka Edita Golob. Tožilstvo je prepričano, da sta obtožena dobro vedela, da tujci pri nas ne bodo opravljali nobenega dela, marveč so želeli le priti v Slovenijo in posledično Evropsko unijo. Zagovornika obtoženih Silvo Godič in Stanislav Greifoner pa sta na predobravnavnem naroku včeraj predlagala, naj sodišče na glavni obravnavi neposredno zasliši vse tujce. "Naj se iz njihovih pričanj razbere, zakaj so nameravali oziroma so kupili podjetja v Sloveniji in ali je bil Kurnik z njihovimi nameni seznanjen," je Greifoner obrazložil predlog. Tožilka temu ni nasprotovala, je pa izrazila pomislek glede dosegljivosti tujcev, zaradi česar bi se lahko postopek hudo zavlekel. Vendar se Greifoner ni pustil prepričati. Izpostavil je, da tožilstvo Kurniku očita 14 kaznivih dejanj in 21 poskusov kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje, zato je treba za vsak očitek ugotoviti obstoj znakov kaznivega dejanja.

VIR: Vesna Lovrec, Večer, 3. april 2015
FOTO: Bivši policist Stanko Kurnik in soobtožena Edita Golob vztrajata, da ju tožilstvo preganja zaradi početja, ki ni kaznivo dejanje (Rene Gomolj)

   2. april 2008

  RAZSTAVA BISTRIŠKEGA PLANINSKEGA DRUŠTVA

Razstava PDDo petka bo v bistriški knjižnici odprta razstava Planinskega društva Slovenska Bistrica, posvečena 85-letnici društva. Razstava je zgodovinski prerez delovanja društva, ki je ena zelo znanih in uspešnih slovenskih planinskih organizacij. Razstavišče je razdeljeno v dva dela: v prvem so prostor dobili najmlajši planinci, v drugem pa so razstavljeni predmeti, fotografije in knjige, ki dokaj podrobno opisujejo razvoj planinstva na Bistriškem. Iz razstavljenega gradiva je mogoče razbrati tudi delovanje alpinističnega odseka. Ta je v javnosti znan po svojih izvrstnih dosežkih, bistriški alpinisti so v preteklosti osvojili nekaj najvišjih vrhov sveta. Največ zaslug za organizacijo razstave ima Marjeta Resnik. Bistriški planinci pa so visoki jubilej praznovali lani.

VIR: Zdenko Kodrič, Večer
FOTO: Razstava planinskega društva je na ogled v bistriški knjižnici (Zdenko Kodrič)

   2. april 2004

  GRADIŠNIK STELETOV NAGRAJENEC

GradišnikStanislav Gradišnik, direktor Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica je v Ljubljani sprejel Steletovo priznanje za leto 2003. To laskavo priznanje je dobil zaradi svojega dolgoletnega dela pri obnovi bistriških kulturnih spomenikov. Z narodovo in kulturno dediščino se ukvarja od leta 1979. Na njegovo pobudo so leta 1997 ustanovili tudi zavod za kulturo s sedežem v bistriškem gradu. Grajsko poslopje je pod njegovim vodstvom postalo pomembno kulturno in izobraževalno središče. Posebnost njegovega delovanja se kaže tudi v založniški dejavnosti in širjenju stalnih zbirk. Gradišnika so doslej nagradili z Redom zaslug za narod s srebrnim vencem in občinsko nagrado.

VIR: Zdenko Kodrič, Večer
FOTO: Stane Gradišnik (Arhiv Silva Husuja)

   2. april 1993

  POGORELO GOSPODARSKO POSLOPJE V FRAJHAJMU

frajhajmDrugega aprila zjutraj je do tal pogorelo gospodarsko poslopje in ostrešje stanovanjske hiše Lunežnikove domačije v Frajhajmu na Pohorju. Uničujoči požar je za sabo pustil kup železja, ki je ostal od traktorja, kosilnice, žage. Rešili so samo živino.

VIR: PGD Slovenska Bistrica

 

 

   2. april 1985

  OTROKE ZNAJO PRIVABITI

V bistriški pionirski knjižnici imajo devet tisoč knjig
0b mednarodnem dnevu mladinske knjige razstava o H. C. Andersenu
Večer barvniV Pionirski knjižnici v Slovenski Bistrici imajo okoli 9000 knjig, v knjižnico pa je vpisanih skoraj 2000 otrok. Poleg redne izposoje knjig (znajo pritegniti mlade bralce še na mnoge druge načine.
»Ta teden pripravljamo razstavo o Hansu Christianu Andersenu, saj je danes mednarodni dan mladinske knjige, posvečen obletnici rojstva tega svetovnega pravljičarja. Jutri in v četrtek si bodo organizirano ogledali razstavo učenci 3. razredov osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, v petek pa vsi učenci celodnevne osnovne šole Zgornja Polskava, saj ima šola ob tej priložnosti kulturni dan. Poleg knjig bodo obiskovalci iz fotografij spoznali tudi Andersenov rojstni kraj in življenje,« je povedala vodja Pionirske knjižnice Malka Veler.
Sicer pripravljajo v pionirski knjižnici vsak torek v oktobru, novembru, decembru, februarju, marcu in aprilu ure pravljic, ob 16. uri za učence nižjih razredov osnovnih šol, ob 17. uri pa za predšolske otroke. Vsak četrtek ob 16. uri so v knjižnici knjižne uganke za učence petih in šestih razredov. »Izberem kvalitetne, toda manj brane knjige. Okoli trikrat na leto tudi ob srečanju s pisatelji. Reševanja ugank se udeležujejo učenci iz skoraj vseh bistrških osnovnih šol. Tekmujejo posamezno; kdor prvi dvigne tablico, lahko odgovarja. Tisti trije, ki zberejo največ točk, prejmejo knjižne nagrade,« pravi Malka Veler.
Pogosto tudi sama obišče osnovne šole. Tja jo vabijo zlasti ob zaključku tekmovanja za bralno značko, ob tednu otroka pa prireja ure pravljic tudi po šolah

.
VIR: J. Štruc, Večer

   2. april 1974

  KOMUNALNI NAČRTI KS PRAGERSKO

Letos bodo asfaltirali kakih pet kilometrov cestišč, uredili kanalizacijo in pričeli graditi novi kulturni dom
Večer barvniKrajevna skupnost Pragersko, v kateri so vključeni občani Gaja, Leskovca, Starega loga in Pragerskega ter šteje2500 obe0čanov, si je za letos pripravila obsežen program dela. V njem je najbolj poudarjena komunalna ureditev kraja. Tako bodo letos zgradili in asfaltirali 2510 metrov dolgo cesto v Gaju, asfaltirali kilometer cestišča v Starem logu ter dokončali ureditev ceste v Leskovcu. Nadalje nameravajo urediti kanalizacijo v novem naselju na Pragerskem in kanalizacijo v Gaju.
Po besedah predsednika KS Alojza Lorberja sodi med največje letošnje naloge občanov tega kraja pričetek gradnje novega kulturnega doma. Idejni načrt je pripravljen, med tem ko lokacija še ni zagotovljena
V delovnem načrtu KS je še novi vrtec v Leskovcu. Graditi ga nameravajo predvsem s samoprispevki občanov tega kraja. Kot je povedal A. Lorber, bodo veljala vsa predvidena komunalna dela (vključno s pričetkom gradnje novega kulturnega doma) blizu milijon dinarjev. Denar bodo zbrali predvsem z dohodki KS, to je od prispevkov za mestno zemljišče, s samoprispevki in prostovoljnim delom občanov. Prav gotovo bo morala k temu primakniti sredstev tudi skupščina občine Slovenska Bistrica.


VIR: A. Žunec, Večer

   2. april 1968

  DAN DELOVNIH BRIGAD V OPLOTNICI

Večer barvniŠolska skupnost osnovne šole Oplotnica je pripravila z učenci 3., 4., 5., 6., 7. in 8. razredov dan delovnih brigad. Akcija je na tej šoli že tradicionalna. Pionirji so urejevali okolje spomenika padlim borcem v središču oplotnice, delali so na telovadišču za šolo in po skupinah na nekaterih drugih krajih. Pomagali so vsi člani pedagoškega kolektiva, ki jim gre za obširne priprave in izvedbo vse priznanje.

VIR: N. J., Večer

   2. april 1924 

  VPISALI STA SE V REGISTER

JutroV zadružni register sta se v Sloveniji vpisali nastopni zadrugi: Ilirska posojilnica, registrirana zadruga z omejeno zavezo v Ljubljani ter Zadružna elektrarna v Slovenski Bistrici, registrirana zadruga z omejeno zavezo.

VIR: Jutro

   2. april 1874

  Rodila se je pisateljica ELLE HUTTE

1 ženskaElle Hutte se je rodila 2. aprila 1874 v Slovenski Bistrici.
Kasneje je živela na Dunaju (Avstrija).
Kot pisateljica je pisala predvsem novele.

VIR: biografski-sb.si

 

 

   2. april 1856

  Umrla je operna pevka - sopranistka HERMINE GALFY

KatzmayerHermine Katzmayr se je rodila 25. oktobra 1856 na Dunaju (Avstrija).
Na pevsko kariero na dunajski glasbeni akademiji jo je pripravljala Mathilde Marchesi.
Pod imetniškim imenom Hermine Galfy je leta 1874 je nastopala v Gradcu (Avstrija), leta 1877 v Düsseldorfu (Nemčija) in leta 1879 v Königsbergu (Kaliningrad, Rusija). Leta 1880 se je pridružila dvornemu gledališču v Schwerinu (Nemčija), kjer je uspešno delovala do leta 1887. V vlogi Eve je nastopala v Wagnerjevi operi Die Meistersinger von Nürnberg (Mojstri pevci Nürnberški) leta 1882, istega leta je v vlogah oprode in dekle nastopila tudi na premierni uprizoritvi Wagnerjeve opere Parsifal. Kot gostja je nastopala v Bremnu, Münchnu, Stuttgartu, Kasslu in Wiesbadnu (vse Nemčija) ter nizozemskem Rotterdamu.
Leta 1894 se je poslovila od nastopanja in se popolnoma posvetila poučevanju petja. Ob začetku 1. svetovne vojne se je preselila v Slovensko Bistrico, kamor je že prejšnja leta hodila obiskovat svojo starejšo sestro Fanny, poročeno Formacher.
Hermine Galfy je umrla 2. aprila 1933 v Slovenski Bistrici, kjer je tudi pokopana.

VIR: biografski-sb.si

Rubrika Utrinki

11pokrovitelj

Last modified on Tuesday, 26 March 2024 15:55
Rate this item
(2 votes)

Related items

Vreme

 
Zvočni posnetek napovedi

komunala

Koledar prireditev

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
5
7
28

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

UTRINKI ČASA - Na današnji dan

« April 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Poišči