( ISSN 2738-5760 )

Zbor članov Območnega združenja slovenskih častnikov Slovenska Bistrica

V petek, 15. marca, je v Vojašnici Vincenca Repnika Slovenska Bistrica potekal zbor članic in članov Območnega združenja slovenskih častnikov Slovenska Bistrica.

Zbor članic in članov se je začel s predavanjem z naslovom "Novi varnostni izzivi in razvoj obrambnega sistema Republike Slovenije", ki ga je izvedel Boštjan Pavlin, generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije. V kulturnem delu programa je nastopil Trobilni ansambel Glasbene šole Slovenska Bistrica pod mentorstvom Valterja Kukoviča, sledilo je tudi recitiranje pesmi Rudolfa Maistra, ki ga je izvedla Ana Iršič, članica literarne sekcije DPD Svoboda. Udeleženci zbora so prisluhnili poročilom o delovanju območnega združenja v preteklem letu, finančnemu poročilu, poročilu nadzornega odbora ter verifikacijske komisije. Poleg tega so člani potrdili tudi finančni načrt in načrt dela za leto 2024, saj območno združenje tudi letos načrtuje številne dejavnosti, med katerimi so strelska tekmovanja, sodelovanje z različnimi veteranskimi in drugimi organizacijami ter aktivno udejstvovanje na številnih dogodkih, prireditvah državne narave ter spominskih pohodih.
Predsednik Območnega združenja slovenskih častnikov Slovenska Bistrica, dr. Andrej Godec:
„Letos praznujemo 30. obletnico delovanja in vsem, ki so v preteklem obdobju s svojim delovanjem, nemalokrat tudi izstopajočim, prispevali k našemu delu v tem prostoru in uresničitvi ter udejanjanju zastavljenih nalog, se najlepše zahvaljujem. Vsem dobitnikom priznanj, ki ste pomembno sooblikovali našo podobo, znali preseči individualizem in vam je mar za našo družbo in domovino, iskreno čestitam in želim tudi v prihodnje dobrega dela in sodelovanja.“
Predsednik Območnega združenja slovenskih častnikov Slovenska Bistrica, dr. Andrej Godec, in podpredsednik Zveze slovenskih častnikov, Martin Jugovec, sta podelila priznanja, medalje, častne znake in plakete najzaslužnejšim.


Pisna priznanja ZSČ so prejeli:


Ivan Beigot od včlanitve v OZSČ Slovenska Bistrica aktivno deluje na področju radio telegrafije v sekciji vezist v naši organizaciji. Vsako leto ob dnevu odprtih vrat v Vojašnici Vincenca Repnika Slovenska Bistrica predstavlja predvsem mladim delovanje radio vezistov v primeru naravnih in drugih nesreč.
Jakob Sadek aktivno sodeluje v kondicijskih pripravah in tekmovanjih v streljanju z vojaškim pehotnim orožjem na različnih streliščih po Sloveniji, posebej pa je dejaven v skupini, ki skrbi za izvedbo državnega prvenstva ZSČ v streljanju z vojaškim pehotnim orožjem ob dnevu suverenosti.
Zoran Štalcer je podčastnik Slovenske vojske, zaposlen v Enoti vojaških vadišč, strelišč in poligonov, razporejen v podenoto v Mariboru. Zoran Štalcer je pri svojem delu predan, zanesljiv in odgovoren. Z njim že vrsto let odlično sodelujemo pri uporabi strelišča Slovenske vojske Velenik.


Srebrne medalje ZSČ so prejeli:


Vodnik Zvonko Ferčec je bil iniciator ustanovitve sekciji vezist pri OZSČ Slovenska Bistrica.
Aktivno deluje v naši ekipi, ki predstavlja vojaški poklic na področju radio telegrafije mladim, po osnovnih šolah v občinah Makole, Poljčane, Oplotnica in Slovenska Bistrica. Ob naših prireditvah na strelišču Velenik, sekcija vezist izvaja tudi varovanje strelišča.
Romanca Godec že vrsto let deluje v naši organizaciji kot blagajničarka in sestavljavka finančnih poročil, bilance stanja in izkazov poslovnega izida. Njeno skrbno in zanesljivo delo pozitivno ocenjuje tudi nadzorni odbor. V zahvalo ji podeljujemo srebrno medaljo Zveze slovenskih častnikov.

Stotnik Ivan Golob, član Zveze slovenskih častnikov prejme srebrno medaljo. Je podpredsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo in je pomemben dejavnik med obema organizacijama. Njegov prispevek krepi zaupanje pri izvajanju naših skupnih nalog pri domoljubnih in protokolarnih dogodkih.
Višji vodnik Marjan Kalič vse od včlanitve v ZSČ aktivno in strokovno deluje na področju radio telegrafije, še posebej od leta 2018, ko je bila ustanovljena sekcija vezist pri našem združenju. Zelo si prizadeva, da zbrali čim več starih aparatur, ki so bila v uporabi v različnih časovnih obdobjih v vojaških enotah, da bi jih lahko pokazali mlajšim obiskovalcem, kot del naše tehnične dediščine.
Borut Lončarič je major Slovenske vojske. Najdemo ga na odgovornih položajih v vojaški zdravstveni enoti in bo kmalu predlagan za čin podpolkovnika. Kot Bistričan se je vključil v našo organizacijo in bil izvoljen v predsedstvo OZSČ Slovenska Bistrica. Z njim smo poglobiti sodelovanje s Slovensko vojsko. Tako smo ob izvedbi državnega prvenstva ZSČ v streljanju uspeli sodelujočim predstaviti nekaj oborožitve Slovenske vojske in manjšo mobilno zdravstveno enoto.


Zlate medalje ZSČ so prejeli:


Vodnik Robert Belec je od včlanitve v organizacijo ZSČ angažiran kot udeleženec tekmovanj v streljanju s puško in v orientacijskih pohodih, kjer so naše ekipe dosegale najboljše uvrstitve. Robert Belec je tudi aktiven planinec in sodeluje pri izvedbi tradicionalnega zimskega pohoda na Boč. Kot član predsedstva OZSČ Slovenska Bistrica in član Policijsko veteranskega društva Sever sodeluje pri mnogih protokolarnih dogodkih.
Aleš Klinar ima čin nadporočnika. Je eden bolj dejavnih članov predsedstva našega združenja tako na področju vojaško strokovnega usposabljanja, kot na športnem področju. Uspešno je opravil seminar za praporščaka in je v tem mandatu imenovan tudi za vodjo praporščakov. Je zaljubljen v naše gore in se je že trikrat udeležil tradicionalnega spominskega pohoda slovenskih častnikov na Triglav.
Nadporočnik Iztok Leskovar je dolgoletni aktivni član OZSČ Slovenska Bistrica iz Občine Oplotnica. V več mandatih je bil izvoljen za člana predsedstva in je eden od podpredsednikov naše organizacije. OZSČ Slovenska Bistrica. Je odličen in prizadeven organizator ter tekmovalec na področju usposabljanja in tekmovanja na strelskem področju z vojaško puško in pištolo. Iztok Leskovar je že drugo leto zapored odgovoren za izvedbo državnem prvenstvu ZSČ v streljanju z vojaškim pehotnim orožjem, ki ga organizira našo združenje ob dnevu suverenosti.
Jožef Majcen je stotnik in član predsedstva OZSČ Slovenska Bistrica. Aktivno sodeluje kot organizator kondicijskih streljan s puško in pištolo ter raznih strelskih tekmovanj s puško in pištolo ter metanju bombe. Jožef Majcen že vrsto let sodeluje pri izvedbi državnega prvenstva ZSČ v streljanju z vojaškim pehotnim orožjem ob državnem prazniku – dnevu suverenosti. Je tudi uspešen računalničar. Razvil je digitalen program spremljanja rezultatov na strelskih tekmovanjih, tako za ekipe in posameznike, ki jih organizira naše združenje.
Stotnik Ladislav Steinbacher je že drugi mandat član predsedstva Območnega združenja slovenskih častnikov Slovenska Bistrica. Kot član si prizadeva za krepitev in razvoj naše organizacije. Je odličen organizator dogodkov, kot nekdanji urednik in novinar pa se njegova prizadevanja odražajo v boljšem sodelovanju z lokalnimi in regionalnimi tiskanimi in elektronskimi mediji. Za naše potrebe je dal izdelati več promocijskih panelov. Prizadeva si tudi, da se v organizaciji bolje zavedamo pomena arhiviranja pisnega in fotografskega gradiva o našem delovanju. Ladislav Steinbacher je tudi zelo dejaven pri včlanjevanju podčastnikov, častnikov in vojakov Slovenske vojske v našo organizacijo Častni znak ZSČ za sodelovanje prejme Stanislav Kocutar Stanislav Kocutar je urednik TV oddaj in novinar na Radiu Maribor, v prostem času pa profesionalno povezuje razne dogodke veteranskih in domoljubnih organizacij. Zelo smo veseli, da se je odzval našemu povabilu lani oktobra, saj kot zgodovinar, zna povedati marsikaj zanimivega.
Tudi v preteklosti smo ga v Slovenski Bistrici že velikokrat slišali za mikrofonom. Stane Kocutar je sodeloval na proslavi ob 50. obletnici ustanovitve TO. Leta 2019 pa je bil kot veteran vojne za Slovenijo tudi slavnostni govornik na akademiji. Odmeven pa je bil njegov nagovor ob slovesu majorja Marjana Streharja.
Častni znak ZSČ za sodelovanje prejme GH Holding storitvena družba d. o. o.
Območno združenje slovenskih častnikov Slovenska Bistrica in družba GH Holding iz Ljubljane sodelujeta že nekaj let. Lahko povemo, da gre za odgovorno družbo, ki zna denarno podpreti različne nevladne organizacije, in med njimi smo tudi Območno združenje slovenskih častnikov Slovenska Bistrica. Zahvaljujemo se jim za donacijo ob izvedbi državnega prvenstva ZSČ v streljanju z vojaškim pehotnim orožjem za pokal »Dan suverenosti 2023« in si želimo še nadaljnjega sodelovanja.
Plaketo ZSČ za sodelovanje prejme OZVVS Slovenska Bistrica Območno združenje slovenskih častnikov Slovenska Bistrica in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica vzorno sodelujeta od leta 2001, ko je bilo ustanovljeno in registrirano Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica, posebej pa smo lahko ponosni na sodelovanje v minulem desetletju. Obe organizaciji sta domoljubni, samostojni, nestrankarski in nepridobitni, ki združujeta vse tiste, ki so ne glede na njihova politična prepričanja, aktivno sodelovali v pripravah oziroma neposrednih obrambnih aktivnostih v vojni za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Območno združenje slovenskih častnikov Slovenska Bistrica v okviru svojega programa dela sodeluje z Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica tudi na drugih skupnih projektih v občini Slovenska Bistrica in širše. Tako vse več prireditev organiziramo v Veteranskem centru Brinje.
Po uradnem delu je sledila beseda gostov, kjer so zbranim zaželeli lepe želje po še nadaljnjem uspešnem in aktivnem delovanju območnega združenja ter čestitali dobitnikom priznanj in medalj.
Sledilo je družabno srečanje zbranih.
Amadeja Mlakar

  • March 17, 2024
Last modified on Sunday, 17 March 2024 11:39
Rate this item
(1 Vote)

Najbolj brano

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči