( ISSN 2738-5760 )
OŠ Pohorskega odreda OŠ Pohorskega odreda

Odziv policije in ravnateljice na dogajanje na OŠ Pohorskega odreda

Objavljamo celotno izjavo za javnost policistov v zvezi z dogajanjem na bistriški osnovni šoli in izjavo ravnateljice o dogajanju.

"V okviru varstva osebnih podatkov lahko zgolj potrdimo, da smo bili v marcu obveščeni o sumu groženj na območju ene izmed izobraževalnih ustanov na območju Slovenske Bistrice. Na obvestilo smo se nemudoma odzvali in v sodelovanju s šolo in roditelji izvedli prve nujne ukrepe za zagotavljanje varnosti življenja in zdravja ljudi ter varnosti premoženja, ki jih bomo izvajali dokler, oz. če bo to potrebno. Policisti trenutno nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi morebitnega suma uradno pregonljivega kaznivega dejanja. Dodajamo pa, da po dosedanjih ugotovitvah, ni prišlo do vnosa orožja v izobraževalno ustanovo.

Drugih informacij o postopku, ki še poteka, vam zaradi interesa preiskave ne moremo nuditi. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Na splošno pojasnjujemo, da se policisti odzovemo na vsak tovrstni primer in ob prijavi ali zaznavi groženj nemudoma izvedemo vse prve nujne ukrepe za ugotovitev izvora in resnosti groženj, ob tem preverimo vse okoliščine in ukrepamo v skladu s pristojnostmi ter o tem obveščamo pristojne službe.

Pojasnjujemo tudi, da policija že ves čas sodeluje pri različnih preventivnih aktivnostih in projektih v šolskem prostoru na način, da policisti svetujejo in opozarjajo na določene nevarnosti in tveganja ter spodbujajo odgovorne osebe v vzgojno-izobraževalnih zavodih (kot npr. varna pot v šolo, preventivni pregledi avtobusov pred šolskimi izleti ipd.) k takojšnjemu reagiranju, še toliko bolj pa ob morebitnih pojavih groženj ali dogodkov z elementi nasilja. Pri izvajanju preventivnih aktivnosti veliko pozornosti posvečamo ozaveščanju otrok in mladostnikov, s ciljem odvračanja nasilne komunikacije in nasilnih dejanj.

Pomembno sporočilo zato želimo prenesti tudi staršem, ki so s svojim obnašanjem v prvi vrsti zgled otrokom. Zanje morajo skrbeti, jih vzgajati, učiti, pri čemer je ključno, da se z otroki pogovarjajo, kaj je sprejemljivo obnašanje in kaj to ni. Da zavzamejo odločno stališče proti nasilju ter da otrokom postavijo jasne meje dopustih ravnanj, dejanj, izjav… Predvsem pa morajo otroci dobiti sporočilo, da se v primeru kakršnih koli težav, vedno lahko obrnejo na svoje starše ali druge odrasle osebe, ki jim bodo takrat lahko pomagali. Otrok naj bo zato slišan še preden se težave pojavijo, saj bo le tako vedel, da bo slišan in zaščiten v vseh situacijah, v katerih se bo znašel," je zapisala predstavnica za odnose z javnostmi pri PU Maribor Anita Kovačič Čelofiga.

Pojasnilo ravnateljice o ravnanju šole

"V marcu smo bili s strani Policijske postaje Slovenska Bistrica obveščeni o dogodku (besedni obračun z domnevnimi grožnjami), ki se je zgodil izven časa pouka in izven prostorov šole. Dogodek zdaj preiskujejo za to pristojni organi.

Ker so bili vpleteni tudi učenci naše šole, smo se nemudoma povezali in o dogodku obvestili pristojne institucije (Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Občino Slovenska Bistrica). V skladu s pristojnostmi in po nasvetu sodelujočih zunanjih institucij smo preventivno sprejeli več ukrepov o katerih smo obvestili starše učencev naše šole. Poudarjamo, da se na šoli odzivamo na vsak primer suma odklonskega ravnanja učencev. Aktivno sodelujemo s Policijo in z Občino Slovenska Bistrica. O dogajanju je bil obveščen tudi Varnostni sosvet Občine Slovenska Bistrica. Še naprej bomo ozaveščali o nesprejemljivosti nasilja in nestrpnosti, ki ju na šoli ostro obsojamo in imamo do njiju ničelno toleranco," je zapisala v izjavi za javnost ravnateljica OŠ Pohorskega odreda Nadja Stegne.

Občina Slovenska Bistrica bo tematiko obravnavala na sestanku Varnostnega sosveta, ki je napovedan za torek, 26. marca.

Natalija Sinkovič

 

  • March 21, 2024
Last modified on Thursday, 21 March 2024 12:36
Rate this item
(1 Vote)

Najbolj brano

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči