( ISSN 2738-5760 )
Ekipa učnega podjetja Papirko Ekipa učnega podjetja Papirko

Dijaki SŠSB med najboljšimi učnimi podjetji v državi

V učnem podjetju dijaki tretjega letnika ekonomskega tehnika prevzamejo vlogo zaposlenih in izvajajo ključne ekonomske procese, kot so raziskava trga, trženje, tajništvo, obračunavanje plač in stroškov ter še več. Ta simulacija poslovanja pravega podjetja omogoča dijakom praktično izkušnjo v realnem okolju, kjer se učilnica spremeni v pisarno.

 

Gre za navidezno podjetje, ki deluje po načelih prave institucije, pri čemer je osredotočeno na učenje in usposabljanje dijakov. Cilj je, da se dijaki naučijo in usposobijo za učinkovito vključitev v delovno okolje že ob koncu njihovega šolanja. Ta pristop temelji na načelu »Learning by doing«, ki omogoča praktično izkušnjo in izobraževanje v realnem okolju. »Je zrcalna slika realnega podjetja. Ni več učilnica, temveč pisarna.«

Ustanovitev učnega podjetja

Učno podjetje ustanovijo dijaki in izberejo dejavnost, s katero se bodo ukvarjali. Po določitvi dejavnosti sledi izvolitev direktorja podjetja in ostalih zaposlenih članov po oddelkih. Dijaki pripravijo poslovni model kanvas, spoznajo podjetniško točko SPOT ter podpišejo družbeno pogodbo. Sledijo prijava na razpisana delovna mesta, razgovori in nato zaposlitev.

Vse naloge se opravljajo po oddelkih. Vsak oddelek prevzame svoje delo kot v pravem podjetju. Tako kot podjetje tudi učno podjetje skrbi za oblikovanje svoje ponudbe, promocijo in oglaševanje, saj se zaveda, da je uspeh podjetja odvisen od prodaje. Plačilni promet se izvaja preko e-bančništva, kadrovski oddelek pa poskrbi, da vsi zaposleni prejmejo plače.

Vloga Centrale učnih podjetij

Vsa učna podjetja povezuje Centrala učnih podjetij Slovenije (CUPS), ki ponuja strokovno podporo in servisne storitve, ki so nujno potrebne za nemoteno poslovanje. CUPS organizira in izvaja izobraževanja za mentorje učnih podjetij, koordinira tržišče učnih podjetij, simulira delovanje sodnega registra učnih podjetij, simulira storitve poslovnih bank (banka), simulira naloge s področja davčne uprave, organizira sejme učnih podjetij in predstavitve učnih podjetij javnosti … Vsako leto je CUPS tisti, ki v mesecu marcu organizira Mednarodni sejem učnih podjetij v Celju.

Ker gre za mednarodno trgovanje med učnimi podjetji vsega sveta, igra pomembno podporno vlogo PEN Worldwide Network, ki omogoča podporno uporabo spletnega bančništva za simulacijo finančnega poslovanja. Pri tem je pomembno, da dijaki racionalno razpolagajo s svojim kapitalom. Pomembno je, da se zavejo, da ne morejo porabiti več denarja, kot ga imajo na računu.

Na Srednji šoli Slovenska Bistrica smo letos ustanovili kar tri učna podjetja, natančneje družbe z omejeno odgovornostjo, in sicer podjetja PAPIRKO, ZELENAVENIJA in CALM LEAF. Na šolskem tekmovanju, ki smo ga izvedli decembra 2023, smo izbrali najboljše učno podjetje. Pri izbiri smo upoštevali inovativnost, ustvarjalnost, pripravljenost poslovnega modela in nastop dijakov. Najboljšo predstavitev je pripravilo učno podjetje PAPIRKO, ki je navdušilo s svojo inovativnostjo, jasnim poslovnim modelom ter prepričljivim nastopom dijakov.

Učno podjetje PAPIRKO, d. o. o., je zavezano k ekološki naravnanosti in trajnostnemu razvoju, zato pri svojem poslovanju uporabljajo le okolju prijazne materiale. Podjetje PAPIRKO izdeluje izdelke iz papirja in recikliranega papirja, kot so rožice, voščilnice, dekoracije, zabavne igre. Skupina 15 dijakov učnega podjetja je pod vodstvom mentorice ge. Simone Luetić izbrala dejavnost podjetja, imenovala svojo direktorico, pripravila logotip ter ostale dejavnosti, ki so potrebne pri sami ustanovitvi podjetja.

SLOGAN PODJETJA UP PAPIRKO: »IZ PAPIRJA ZA PRIHODNOST«

13. marca je v Celju potekal že tradicionalni 18. mednarodni sejem učnih podjetij. Na sejmu se je to leto predstavilo 38 učnih podjetij iz Slovenije in tujine, tudi podjetje Papirko. Dijake je ocenjevala štiričlanska zunanja komisija na treh ravneh, in sicer za: najbolj izvirno poslovno idejo, najboljši sejemski nastop, uvrstitev med TOP 3 na mednarodnem tekmovanju. Dijaki učnega podjetja PAPIRKO so dosegli priznanja in nagrade na vseh omenjenih ravneh, torej za najbolj izvirno poslovno idejo, najboljši sejemski nastop, tretje mesto na mednarodnem tekmovanju.

In če na koncu zaključim, učno podjetje igra pomembno vlogo pri oblikovanju prihodnjih generacij, med katerimi bodo morda tudi bodoči podjetniki.

Mentorica učnih podjetij,

Simona Luetić

 

  • March 21, 2024
Last modified on Saturday, 23 March 2024 14:25
Rate this item
(0 votes)

Vreme

 
Zvočni posnetek napovedi

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči