( ISSN 2738-5760 )
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Bo Slov. Bistrica dobila SUC skupaj s sosednjo občino Slov. Konjice?

Na seji Državnega zbora, ki je bila v ponedeljek, 25. marca, je bistriška poslanka mag. Karmen Furman postavila poslansko vprašanje ministrici za zdravje dr. Valentini Prevolnik Rupel, zakaj je zdravstveni dom Slovenska Bistrica izpadel iz mreže satelitskih urgentnih centrov.

Poslanka mag. Karmen Furman je najprej spomnila na to, da je bil Zdravstveni dom Slovenska Bistrica že leta 2015 umeščen med 18 satelitskih urgentnih centrov (SUC) in da ga je tudi elaborat analize stanja in predlogov ukrepov za prenovo sistema nujne medicinske pomoči iz leta 2022 predvideval. »Glede na to je občina skupaj s tremi sosednjimi občinami, Poljčane, Oplotnice in Makole, kot soustanoviteljica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica začela izvedbo investicije, ki bo prinesla ustrezne prostore za delovanje SUC. In investicija se trenutno že zaključuje in sofinancerska sredstva v višini 2 milijonov evrov je potrdilo oziroma odobrilo tudi vaše ministrstvo,« je na seji Državnega zbora poročala bistriška poslanka mag. Karmen Furman in dodala, da je že 20. februarja podala poslansko pobudo, 7. marca pa še sklep občinskega sveta, s katerim se zahteva, da se Slovenska Bistrica znova umesti v mrežo SUC. »Zato me zanima, zakaj je Zdravstveni dom Slovenska Bistrica izpadel iz mreže SUC in ali boste upoštevali sklep lokalne skupnosti in Slovensko Bistrico uvrstili nazaj v to mrežo? In zakaj v Podravski in Pomurski regiji niste predvideli niti enega satelitskega urgentnega centra, kar pomeni, da je severovzhod Slovenije ostal brez satelitskega urgentnega centra,« se je glasilo poslansko vprašanje mag. Karmen Furrman.

Ministrica za zdravje dr. Valentina Prevolnik Rupel je odgovorila, da je ministrstvo pripravilo kriterije za vzpostavitev SUC. »Po kriterijih se služba nujne medicinske pomoči izvaja na 15 predvidenih lokacijah v zdravstvenih domovih, kjer se bo organiziralo izvajanje nujne medicinske pomoči v obliki tako imenovanih satelitskih urgentnih centrov ter na vseh drugih dosedanjih lokacijah zdravstvenih domov. Poleg tega je tudi 12 lokacij, kjer imamo organizirano bolnišnično službo nujne medicinske pomoči v sklopu urgentnih centrov, splošnih bolnišnic in obeh kliničnih centrov. Odločitev o trenutno 15 lokacijah, kjer naj bi se vzpostavili SUC, je bila sprejeta na osnovi kriterijev, to je oddaljenost izvajalca od urgentnega centra, bolnišnice, kjer je bil kriterij ali 40 kilometrov ali pa 30 minut vožnje in pa potem število prebivalstva, ki ga pokriva enota nujne medicinske pomoči in znaša več kot 45 tisoč ljudi,« je pojasnila ministrica in povedala, da trenutno določeno število SUC ni nujno tudi dokončno in da predvideni ukrepi v bistvu izboljšujejo stanje v sistemu. »Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je bil na podlagi kriterijev za uvedbo srečevalnega sistema prepoznan kot strateška točka, kjer je zaradi velikega števila prebivalstva in obsežnega terena, nujno dolgoročno ohraniti prisotnost zdravnika neprekinjeno 24 ur vse dneve v tednu. Zaradi določene frekvence obiskov v ambulanti med vikendi je tudi upravičen do krepitve službe v obliki programa, ki zagotavlja dodatnega zdravnika in diplomirano medicinsko sestro v obsegu 8 ur.  Razlika v finančnih sredstvih, ki jih bo zavod dobil za izvajanje NMP po 1. 4. 2024 znaša dodatnih 291 tisoč evrov na letnem nivoju, kar pomeni bistveno povečanje sredstev z namenom organizacije dela in izboljšanja dostopnosti,« je še dodala ministrica.

Poslanka Karmen Furman je opozorila tudi na to, da je ministrstvo poseglo v dežurno službo in tim dežurne službe, ki je bil do sedaj zagotovljen v 0,25 tima, znižalo na 0,15 tima. Prav tako je izpostavila kriterije za SUC, ki jih je sprejela vlada. »Zato vas še enkrat, spoštovana ministrica sprašujem, ali boste upoštevali tako mojo poslansko pobudo kot sklep občinskega sveta in Slovensko Bistrico uvrstili nazaj v seznam oziroma mrežo satelitskih urgentnih centrov?« Ministrica je na to odgovorila: »V primeru, da se bosta izvajalca Zdravstveni dom Slovenska Bistrica in Zdravstveni dom Slovenske Konjice odločila o skupni lokaciji, kjer bi se organizirala oskrba za obravnavo akutnih in nujno bolnih pacientov. bi se lahko takšna enota organizirala kot SUC. In tudi, kot smo že napovedali, v prihodnjih korakih bomo na ministrstvu organizirali sestanke po posameznih regijah oziroma po posameznih lokalnih skupnostih in tudi Zdravstveni dom Slovenske Konjice je za ta sestanek v tem območju že dal pobudo. Tako da bomo mislim, da kmalu izvedli sestanek na to temo, kjer bomo skušali pač najti optimalno rešitev tudi za to območje.«

Poslanka Karmen Furman je še poudarila, da ne razume, zakaj je ministrstvo bistriškemu zdravstvenemu domu prispevalo 2,2 milijona evrov za dograditev in rekonstrukcijo zdravstvenega doma, tudi z namenom, da se tam uredi SUC, zdaj pa ministrstvo predlaga naj se skupaj s sosednjo občino Slovenske Konjice dogovorijo za novo lokacijo satelitskega urgentnega centra. »Ker gre za tako pomembno vprašanje in področje urejanja pravic naših državljanov, izkoriščam tudi poslovniško možnost in bi želela, da o tej temi razpravlja tudi Državni zbor na eni izmed naslednjih sej,« je še povedala bistriška poslanka mag. Karmen Furman na torkovi seji DZ. Poslanci so nato na torkovi seji DZ glasovali o pobudi bistriške poslanke. Sklep se je glasil: DZ bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za zdravje dr. Valentine Prevolnik Rupel na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi z mrežo satelitskih urgentnih centrov. Za je glasovalo 27 poslancev, 45 pa jih je bilo proti.

Natalija Sinkovič

Del razprave v Državnem zboru si lahko pogledate na posnetku:

Last modified on Tuesday, 26 March 2024 20:05
Rate this item
(1 Vote)

Najbolj brano

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči