( ISSN 2738-5760 )
Na Pohorju želijo zgraditi 56 ogromnih vetrnih turbin, velikih kar 200 metrov.  Foto: društvo Moje Pohorje Na Pohorju želijo zgraditi 56 ogromnih vetrnih turbin, velikih kar 200 metrov. Foto: društvo Moje Pohorje

Zavrnjena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za vetrne elektrarne na območju Treh kraljev in Areha

Ministrstvo za naravne vire in prostor je Občino Slovenska Bistrica pred dnevi seznanilo z odločbo o zavrnitvi vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja za vetrne elektrarne na območju Treh kraljev in Areha in s sklepom, da se podaljšanju roka za izjasnitev in predložitev dodatne dokumentacije ne ugodi.

Potem ko je upravni organ 26. februarja letos investitorja, družbo Energija na veter, d.o.o., seznanil, da predložena dokumentacija ni ustrezna za nadaljevanje postopka izdaje integralnega gradbenega dovoljenja za vetrne elektrarne na Pohorju, je investitor upravnemu organu posredoval prošnjo za podaljšanje roka za predložitev dodatne dokumentacije. Ministrstvo za naravne vire in prostor tej prošnji ni ugodilo in izdalo sklep, da se podaljšanju roka za izjasnitev in predložitev dodatne dokumentacije ne ugodi. Zoper ta sklep se investitor ne more pritožiti, niti ne more sprožiti upravnega spora.

Upravni organ je tudi ugotovil, da na podlagi predložene dokumentacije v integralnem postopku ne more ugotoviti, da so izpolnjeni pogoji za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja, in torej nima podlage, da bi izdal integralno gradbeno dovoljenje za vetrne elektrarne, zato je izdal odločbo o zavrnitvi vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zoper odločbo ni pritožbe, dovoljen je le upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče RS v roku 30 dni od vročitve odločbe.

Natalija Sinkovič

 

Last modified on Thursday, 28 March 2024 07:52
Rate this item
(1 Vote)

Najbolj brano

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči