( ISSN 2738-5760 )
Dom kulture na Zgornji Polskavi, kjer ima sedež KS Zgornja Polskava, Foto; KS Zgornja Polskava Dom kulture na Zgornji Polskavi, kjer ima sedež KS Zgornja Polskava, Foto; KS Zgornja Polskava

Odziv novoizvoljenih v svet KS Zgornja Polskava

Na predčasnih volitvah v svet KS Zgornja Polskava, ki so bile v nedeljo, 7. aprila, je bilo izvoljenih vseh 7 kandidatov z neodvisne liste. Za sedem članov v Svet KS se je potegovalo 12 kandidatov, in sicer dva iz stranke Desus, trije iz stranke Gibanje Svoboda, sedem pa jih predlaga Staša Leskovar in skupina volivcev.

Izvoljeni, Ambrož in Simon Leskovar, Marjana Sagadin, Franček Ačko, Milena Selinšek, Olga Kalan in Jasmina Šlamberger, prihajajo iz različnih naselij celotne krajevne skupnosti. »Priznati moram, da nas je volilni izid kar malo presenetil, saj so bili v svet KS Zgornja Polskava izvoljeni prav vsi kandidati z naše liste. Ker prihajajo skoraj iz vseh zaselkov krajevne skupnosti, sem prepričan, da bomo lahko dobro pokrivali vse interese. Preden začnemo delo pa moramo seveda ugotoviti, kakšno stanje nam je zapustil prejšnji svet krajevne skupnosti,« je povedal Simon Leskovar, ki je svetu KS Zgornja Polskava pred leti že predsedoval. Konstitutivna seja bo predvidoma 22. aprila.

Simon Leskovar je še povedal, da bodo glede na zatečeno stanje pripravili prioritete dela v prihodnje. »Predvsem se bomo zavzemali za dokončanje kanalizacijskega sistema s pripadajočo infrastrukturo, ker je bilo med gradnjo je bilo opaziti marsikatero pomanjkljivost, se bomo zavzemali, da bodo vse tudi odpravljene. Tudi na pokopališču nam zmanjkuje prostora, zato bomo poskušali urediti žarne grobove. Prav tako se bomo zavzemali za obnovitev avtobusnih postajališč, ki so dotrajana, v mislih imamo postavitev steklenih, saj so skoraj neopazna. Še večji problem pa predstavlja obnova postajališča v središču Zgornje Polskave. Pri tem bo treba rešitev poiskati v odkupu zemljišča ali razlastitvi ali kaj podobnega, saj lastniku ni v interesu, da bi zemljišče prodal, brez njegovega dovoljenja pa sami ne moremo narediti nič,« še dodaja Simon Leskovar, ki je tudi potrdil, da so se izvoljeni med sabo že dogovorili, da bo novi predsednik prav on.

Načrti novoizvoljenega sveta KS so povezani tudi z dokončanjem prenove graščine na Zgornji Polskavi in umestitev ustreznih vsebin vanjo in park ob njej. »V mislih imamo, da bi v spodnje prostore namenili dnevnemu varstvu starejših, predvidoma bi ga uredili skupaj z Rdečim križem in Karitasom. Upam, da nam bo pri tem občina prisluhnila. Zavzemali pa se bomo tudi, da se uresničil dolgoletna želja in da tudi Zgornja Polskava dobi devetletko,« še pove Leskovar in dodaja, da nikakor ne bodo dovolili, da bi sistem vodovodnega sistema prešel v upravljanje drugemu upravljavcu, saj je bil sistem zgrajen s sredstvi in prostovoljnim delom uporabnikov vode. Seveda si bodo prizadevali tudi za asfaltiranje makadamskih cest, prednostno na strminah, za ureditev Brčevega mostu in za večjo podporo in sodelovanje z društvi v kraju. Zavedajo se, da je polovica mandata že mimo, kar pa jim je dodatna motivacija, da bodo zavzeto poprijeli za delo in reševanje težav za dobrobit krajanov Zgornje Polskave.

Natalija Sinkovič

 

Last modified on Monday, 08 April 2024 10:32
Rate this item
(1 Vote)

Vreme

 
Zvočni posnetek napovedi

Poišči