( ISSN 2738-5760 )
Obnova mestne stavbe Rotovž leta 2022, Foto: Lucija Skrbiš Obnova mestne stavbe Rotovž leta 2022, Foto: Lucija Skrbiš

Objavljen je razpis za sofinanciranje obnove fasad

Občina Slovenska Bistrica je tudi letos objavila razpis za sofinanciranje obnove fasad za objekte, ki so varovani kot kulturna dediščina.

Marsikatera hiša v središču mesta je potrebna prenove fasade, ne le zaradi lepšega izgleda, ampak tudi za zagotavljanje višjega standarda podobe zgodovinskega mestnega jedra. Ker občina že dlje časa želi urediti staro mestno jedro, so tudi v letošnjem proračunu namenili 50 000 evrov za sofinanciranje obnove fasad. Strošek obnove fasad je lahko kar zajeten, še zlasti spomeniško zaščitenih objektov, ki jih je v mestnem jedru precej.

Upravičencem za sofinanciranje bo občina sofinancirala vrednost obnove največ v višini 30 % vrednosti predračuna za obnovo, vendar ne več kot 5.000 EUR. Stavbe, ki so upravičene do sofinanciranja morajo biti v občini Slovenska Bistrica in z občinskim odlokom razglašene kot spomenik lokalnega pomena, pridobljeno morajo imeti kulturno varstvene pogoje in ustrezno soglasje oziroma mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Maribor, predračun, obnova pa se ne sme začeti pred podpisom pogodbe z občino. Postopek za dodelitev proračunskih sredstev bo vodila tričlanska komisija, ki jo bo imenoval župan.

Razpis je odprt do konca letošnjega leta oziroma do porabe sredstev. Sredstva se odobrijo po načelu vrstnega reda prispetja popolnih vlog, vendar najdlje do porabe načrtovanih sredstev.

Več podrobnosti o razpisu je objavljeno na spletni strani občine, na povezavi https://www.slovenska-bistrica.si/DownloadFile?id=690093

  • April 11, 2024
Last modified on Friday, 12 April 2024 17:17
Rate this item
(1 Vote)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči