( ISSN 2738-5760 )

Objavljen je razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj

Občina Slovenska Bistrica je objavila razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj.

Predmet razpisa so stanovanja, ki bodo izpraznjena oziroma vseljiva v času veljavnosti oblikovane prednostne liste.

Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo biti državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem na območju občine Slovenska Bistrica in katerih neto mesečni dohodki na družinskega člana v letu 2023 ne presegajo vrednosti, za 1-člansko družino 200 % povprečne mesečne neto plače v letu 2023, ki je znašala 1445,12 €, oziroma 2.890,24  €, za 2-člansko 250 % oziroma 3.612,80 €, za 3-člansko 315 % oziroma 4.552,13 €, za 4-člansko 370 % oziroma 5.346,94 €, za 5-člansko 425 % oziroma 6.141,76 € in za 6-člansko 470 % oziroma 6.792,06 €.

Na osnovi javnega razpisa bodo upravičencem oddana v najem za nedoločen čas vsa neprofitna stanovanja v lasti občine, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali pa na novo pridobljena.

Več o razpisu zainteresirani lahko najdejo na občinski spletni strani, na tej povezavi

https://www.slovenska-bistrica.si/vsebina/razpis-za-neprofitna-stanovanja

Pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite na oddelku za gospodarstvo Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica, ali po telefonu 02 843 28 39, v času uradnih ur.

  • April 12, 2024
Last modified on Friday, 12 April 2024 17:03
Rate this item
(2 votes)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči