( ISSN 2738-5760 )
Programsko-volilna skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica v hotelu Leonardo, foto: Jelka Kropec Programsko-volilna skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica v hotelu Leonardo, foto: Jelka Kropec

Združenje borcev za vrednote NOB si bo prizadevalo za obnovo muzeja na Osankarici

V sredo, 10. aprila, so se člani Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica sestali na redni volilno-programski skupščini. Na njej so ocenili delo v preteklem letu, sprejeli načrt za delo letos in izvolili novo vodstvo.

Združenje borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica šteje 524 članov. »Od tega 1 članica s statusom vojnega veterana 41-45 ter 114 članic in članov s statusom vojnega veterana 91,« pojasnjuje tajnik društva Drago Mahorko. Na skupščini so obravnavali in potrdili poročilo o delu združenja ter o finančnem poslovanju združenja za leto 2023, program dela in finančni načrt združenja za leto 2024, sprejet je bil sklep o združitvi Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Zgornja Bistrica in Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Tinje v novo Krajevno organizacijo borcev za vrednote NOB Zgornja Bistrica – Tinje in na predlog Boruta Kruderja, predsednika združenja, še sklep o podelitvi naziva častni član. To je postal Miroslav  Aleksander Kolenku, dolgoletni tajnik združenja, za izjemen prispevek pri vodenju, krepitvi in delovanju organizacije Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenska Bistrica. Skupščina je po predhodnih obravnavah na zborih krajevnih in občinskih organizacij soglasno sprejela sklep o izvolitvi Boruta Kruderja za predsednika združenja, Majo Valenčak iz Občinske organizacije borcev za vrednote NOB Oplotnica in Jelko Kropec iz Občinske organizacije borcev za vrednote NOB Poljčane za podpredsednici združenja in Draga Mahorka tajnika združenja. Izvoljen je bil 15 članski Izvršilni odbor združenja in 3 članski Nadzorni odbor združenja.

V programu za leto 2024 so zajete tiste programske naloge, ki jih tradicionalno izvajajo občinske in krajevne organizacije borcev za vrednote NOB, hkrati pa bodo skrb namenili tudi urejenosti spomenikom NOB. »Posebej moramo skrbeti za tiste spomenike, ki so grobišča in za katere bomo skušali pridobiti sredstva lokalnih skupnosti in tudi države, kateri smo že poslali predloge za obnovo. Potekajo pa tudi aktivnosti z Ministrstvom za obrambo, Sektorjem za vojne grobove in grobišča, za pridobitev finančnih sredstev za obnovo vojnih grobov in grobišč v Občini Makole in drugih občinah,« poudarja tajnik združenja Drago Mahorko. »V letu 2024 se bomo spomnili 80. obletnice od začetka delovanja partizanske bolnišnice Jesen na Planini pod Šumikom leta 1944. Predvidoma bomo prireditev organizirali skupaj z Osnovno šolo Partizanska bolnišnica Jesen Tinje,« je še povedal tajnik združenja. »Svoje aktivnosti bomo usmerili tudi na obnovo muzeja na Osankarici, ki ga je v začetku aprila 2021 uničil požar. Nosilec aktivnosti v zvezi z obnovi Muzeja in muzejske zbirke mora biti Občina Slovenska Bistrica  skupaj z Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica in Ministrstvom za kulturo,« še dodaja Mahorko.

Natalija Sinkovič

  • April 21, 2024
Last modified on Sunday, 21 April 2024 07:38
Rate this item
(1 Vote)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči