( ISSN 2738-5760 )

Sprejet rebalans letošnjega občinskega proračuna

V sredo, 24. aprila, so se na 10. redni seji sešli svetniki občine Slovenska Bistrica. Med drugim so sprejeli zaključni račun občine za lani in rebalans letošnjega proračuna. Po hitrem postopku so sprejeli tudi Odlok o Regisjkem parku Pohorje.

Najprej so svetniki obravnavali rebalans letošnjega proračuna, ki je bil potreben predvsem zaradi povišanja stroškov tekoče porabe občine. Skupaj z amandmajem, ki ga je vložila svetniška skupina Gibanja Svoboda, s katerim so bistriškemu nogometnemu klubu dodelili 10 000 evrov izredne pomoči za uspehe v preteklem obdobju ter razvoj in delovanje kluba v prihodnje, so svetniki rebalans sprejeli s 27 glasovi za. Prav tako so sprejeli zaključni račun proračuna na lansko leto. 

V drugi obravnavi so sprejeli Odlok o  podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Slovenska Bistrica za ordinacijo dr. Pavlovičeve, ki se bo z 31. julijem upokojila, in v prvem branju še o podelitvi koncesije za ordinacijo dr. Alenke Antolinc Košat, ki bo s prvim junijem nastopila delo v koncesijski amulanti v Zdravstvenem domu Maribor, enota Tabor. 

Po hitrem postopku so sprejeli tudi Odlok o Regisjkem parku Pohorje in v drugi obravnavi Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov, projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov. V skladu s tem pravilnikom se po sprejetju proračuna izvede javni razpis, na podlagi katerega mladinska društva pridobijo sredstva za sofinanciranje programov in stroškov delovanja izvajalcev. Po novem pravilniku morajo biti prijavitelji registrirani najmanj eno leto, porabniki sredstev morajo na poziv dostaviti vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji programov, predlagatelji pa so dodali tudi merila za vrednotenje projektov in podrobneje določili postopek javnega razpisa. 

Sprejeli so tudi dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za dva odseka lokalnih cest, in sicer Modrič - Kebelj in Zgornja Nova vas - Ošelj. Sprejeli so tudi predinvesticijsko dokumentacijo za postavitev sončnih elektrarn na 21 občinskih objektih ter energetske sanacije kulturnega doma na Črešnjevcu, večnamenskih objektov na Keblju in Tinju ter Osnovne šole Šmartno na Pohorju. Potrdili so tudi investicijsko dokumentacijo za povečanje trajnostne mobilnosti v mestu z ureditvijo kolesarske steze na Ljubljanski cesti in v Tomšičevi ulici ter kolesarske povezave do Poljčan.

Na seji so imenovali tudi člane sveta Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica. To so postali: dr. Božo Skela, Borut Furman in Kristina Pregl. Podali so tudi pozitivno mnenje h kandidatki za ravnateljico Nastji Pančič vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec in soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica. 

Natalija Sinkovič

  • April 24, 2024
Last modified on Friday, 03 May 2024 17:31
Rate this item
(0 votes)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči