( ISSN 2738-5760 )
Nova predsednica Društva upokojencev Slovenska Bistrica Vida Lipoglav Nova predsednica Društva upokojencev Slovenska Bistrica Vida Lipoglav

Bistriški upokojenci imajo novo vodstvo

V torek, 23. aprila, so se v prostorih PGD Slovenska Bistrica sešli člani Društva upokojencev Slovenska Bistrica na rednem volilnem zboru članov.

Na zboru se je zbralo 124 članov Društva upokojencev Slovenska Bistrica, ki sicer šteje 883 članov, od tega 308 moških in 706 žensk, ki aktivno delujejo v 14 sekcijah.

Zbor so začeli z minuto molka za vse umrle člane. Soglasno so sprejeli poslovnik o delu zbora članov in dnevni red. Za delovno predsedstvo so izvolili Roziko Špes (predsednica), Janeza Bradana in Hermino Ivetič, zapisnikarca je bila Milena Mihelak, overovatelja zapisnika pa Vlado Ostruh in Marija Peršuh. Sledil je pregled poročil o delu društva v preteklem letu, poročilo nadzornega odbora in finančnega poročila za lani.

Presenetljivo je predsednik Gabrijel Cintauer, ki je društvo vodil 13 let, podal odstopno izjavo, a je pojasnil, da je funkcijo želel zapustiti že lani. Podpredsednica društva Vida Lipoglav se mu je za njegovo delavnost in vdanost društvu zahvalila z darilom. »Pride čas, ko moraš začeti misliti tudi nase,« je povedal in dodal: »Vabim nove, mlade upokojence, da se včlanijo in v društvo prinesejo novo energijo.«

Sledile so nadomestne volitve. Za novo predsednico je bila izvoljena Vida Lipoglav, za namestnico Brigita Vidačkovič, za člana upravnega odbora pa Silvo Husu.

Vida Lipoglav je nato podala programske usmeritve za delo društva v letošnjem letu. »Tudi v prihodnje bomo vsem starejšim zagotavljali čas, prostor, aktivnosti za boljše tretje življenjsko obdobje,« je povedala nova predsednica. »Naše stalne naloge tudi letos ostanejo enake. Prizadevanje za boljši položaj upokojencev, skrb za pokojnine, zdravniško in socialno varstvo, različne pomoči ter varno, zdravo in boljše življenje starejše populacije,« je program dela društva upokojencev za letos predstavila Vida Lipoglav. Prav tako bodo še naprej aktivno sodelovali s člani, izvajali humanitarne dejavnosti in si prizadevali za vključevanje novih, mlajših upokojencev. »Bistvo naše dejavnosti so sekcije, ki delujejo v našem prostoru, in za katere želim, da bi jih bilo še več,« je dodala. Že lani se je društvo lotilo novih projektov.  »Župan, dr. Ivan Žagar, je imenoval Svet starejših, ki bo zastopal vse naše problematike, hkrati pa bomo odprli tudi svetovalnico, v kateri bodo dejavni strokovnjaki z različnih področij, zdravniki splošne medicine, psihiater, specialisti za stanovanjsko problematiko. Starejšim ne bomo pomagali samo besedno, ampak tudi fizično. Ponujali bomo pomoč pri pridobivanju dovoljenj na upravni enoti, na Centru za socialno delo in drugih institucijah,« je še povedala nova predsednica Društva upokojencev Slovenska Bistrica Vida Lipoglav.

V kulturnem programu so nastopili člani plesne sekcije, prikazali so tudi diaprojekcijo Ladislava Cvahteta o razstavi, ki ga je društvo imelo v gradu lani, ob koncu so trem članom – članicama sekcije Nitke Angelci Novačan, ustvarjalki kvačkanih umetnin, in Jožici Čakič, gonilni sili sekcije in ustvarjalki pletenin, ter dolgoletnemu članu društvenega odbora Marjanu Zaviršku, podelili priznanja in se jim tako zahvalili za njihov prispevek k delovanju društva.

Natalija Sinkovič

  • April 25, 2024
Last modified on Friday, 03 May 2024 15:19
Rate this item
(1 Vote)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči