( ISSN 2738-5760 )
Fotografija Tovarna olja Gea Fotografija Tovarna olja Gea

Tovarna olja Gea lani skoraj prepolovila prihodke

Tovarna olja Gea iz Slovenske Bistrice je lani skoraj prepolovila prihodke; dosegli so 34,5 milijona evrov, leto prej pa 63,5 milijona evrov. Kot so pojasnili v podjetju z okoli 90 zaposlenimi, sta leto zaznamovala drastični upad cen surovih olj in precej nižje povpraševanje po oljih.

Družba je skoraj 70 odstotkov prodaje ustvarila na domačem trgu. Skoraj dve tretjini izvoza so predstavljali trgi EU, nekaj manj kot pet odstotkov so prodali v Srbijo, na Kosovo ter v Bosno in Hercegovino, 31 odstotkov pa v druge dele sveta. Najpomembnejši tuji trg podjetja, ki je že nekaj let v lasti Plaste poslovneža Franca Freliha, je bila lani Hrvaška, kamor so prodali skoraj polovico celotnega izvoza, na drugem mestu pa je bila Švica z 28-odsotnim deležem.

Prvi mož bistriške družbe Igor Hustič je v letnem poročilu pojasnil, da je evropski solidarnostni koridor spremenil globalne tokove oskrbe iz Ukrajine v Azijo, s čimer so se v EU pojavile enormne količine sončničnega olja, ki so presegale potrebe v Evropi in so postavile evropsko proizvodnjo v nekonkurenčen položaj.

"Borzne cene olj so se namreč drastično znižale. Sončnično olje, ki predstavlja več kot 75 odstotkov proizvodnje olj, je doseglo 56 odstotkov povprečne borzne cene iz leta 2022. Poslovanje v letu 2023 je bilo zaznamovano z zalogami po višjih cenah, ki so bile posledica dogajanja iz leta 2022," je še pojasnil Hustič ter med ostalimi izzivi naštel dvig minimalne plače, visoke cene energentov in splošno inflacijo.

Nezadovoljen je tudi z vladno košarico nabora 15 živil, ki je vključevala tudi litrsko steklenico sončničnega olja in je po njegovem močno prizadela trgovine, posledično pa tudi živilsko industrijo. Cene so se namreč v zelo kratkem času drastično znižale, bistveno hitreje kot borzne cene surovih olj.

"Vladna košarica je popolnoma izkrivila maloprodajne cene ter s tem postavila slovensko proizvodnjo v nekonkurenčen in hkrati nerentabilen položaj. Tržišče jedilnih maščob v Sloveniji je že tako v nekajletnem trendu krčenja, proizvodnja jedilnih olj pa predstavlja zrelo panogo," je dodal Hustič.

Lani so zato v skladu z razmerami po njegovih besedah poslovali neuspešno ter niso dosegli načrtovanih prihodkov, dobička, obsega proizvodnje in količinske prodaje, so pa kljub temu ohranili zadovoljivo likvidnost in solventnost podjetja.

Podjetje je kljub temu lani izvedlo vse pomembnejše investicije, za kar so odšteli 800.000 evrov, med drugim v nov vijačni kompresor s hladilniškim sušilnikom v proizvodnji nerafiniranih olj in dograditev polnilnega stroja za polnjenje majoneze. Letos načrtujejo za skoraj 1,2 milijona evrov dodatnih investicij, predvsem v gradnjo sončne elektrarne, ureditev skladišča za olja, sanacijo streh, informatiko, nabavo viličarja ter v druge posodobitve objektov in opreme.

(sta)

  • April 29, 2024
Last modified on Monday, 29 April 2024 06:04
Rate this item
(1 Vote)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči