( ISSN 2738-5760 )
Zlatka Mlakar, Maksimilijan Tramšek, Ana Lešnik in Modest Motaln | foto: Natalija Sinkovič Zlatka Mlakar, Maksimilijan Tramšek, Ana Lešnik in Modest Motaln | foto: Natalija Sinkovič

Komunala lani ustvarila več prihodkov kot leto prej

Preteklo poslovno leto je Komunala Slovenska Bistrica, ki zaposluje 141 ljudi, kljub številnim poslovnim izzivom zaključila s pozitivnim rezultatom. Ustvarila je 15,7 milijona prihodkov in poslovno leto končali z 280 000 evri presežka prihodkov nad odhodki.

Precejšnji izpad prihodkov so zabeležili pri oskrbi z vodo in ravnanjem z odpadki. »Prodaja pitne vode je v zadnjih dveh letih padla za 100 000 kubikov. Na področju ravnanja z odpadki smo imeli največ težav s sistemom predaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo,« je pojasnil direktor Maksimilijan Tramšek. V drugih enotah javne gospodarske službe pa so v strukturi prihodkov zabeležili rahlo rast, okoli 4 %. »Ustvarili smo 15,7 milijona vseh prihodkov, v letu poprej 15,1 milijona in po pokritju vseh stroškov smo poslovno leto zaključili z 280.000 evri presežka prihodkov nad odhodki,« je še povedal Tramšek.

V osnovna sredstva so lani vložili 1,1 milijona evrov za nabavo različne delovne opreme in gradbene mehanizacije. »Skupno smo v zadnjih letih v osnovna sredstva drobni inventar vložili več kot 4,5 milijona,« je dodal Tramšek in zatrdil, da bodo novo poslovno cono začeli graditi še letos. »Doslej je bil primarni poslovodski cilj zagotoviti zadosti opreme, inventarja in strokovnih sodelavcev, da lahko varno, kakovostno in zanesljivo opravljamo storitve. Odslej pa se bomo osredotočali na ureditev boljših in prijaznejših prostorov, ki nam bodo omogočali združitev vseh naših dejavnosti pod eno streho,« je načrte za letos pojasnil Tramšek in poudaril, da bodo tudi v prihodnje ostajali zavezani varnemu in kakovostnemu izvajanju storitev obveznih gospodarskih javnih služb od oskrbe s pitno vod do odvajanja in čiščenja odpadne vode ter področja ravnanja z odpadki. »Kontinuirano rast si želimo tudi na tržnem segmentu, ki nam omogoča izvajanje javne storitve za družbenike. Vlaganje v infrastrukturo pa je zelo odvisno tudi od proračuna občin, ki so precej vitki. Že drugo leto zapored beležimo zmanjšanje sredstev s tega segmenta. Še vedno ohranjamo zadostno število naročil, ki nam omogoča vlaganja,« je še pojasnil direktor Komunale Slovenska Bistrica, ki se mu v teh dneh izteka 4-letni mandat, zato je nadzorni svet objavil razpis, na katerega se je možno prijaviti do 16. maja.

Natalija Sinkovič

  • May 10, 2024
Last modified on Friday, 10 May 2024 14:20
Rate this item
(0 votes)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči