( ISSN 2738-5760 )
Boč | Foto: Občina Poljčane Boč | Foto: Občina Poljčane

Je po načrtovanem uničenju Pohorja z vetrnicami zdaj na vrsti Boč?

8. maja je Večer objavil pismo zaskrbljenih Poljčančanov. Zaradi aktualnosti ga objavljamo v celoti.

Zaskrbljeni prebivalke in prebivalci Poljčan, ki bi prav tako nosile veliko okoljsko breme načrtovanih posegov, pošiljamo javno pismo županoma občin Makole in Rogaška Slatina in v vednost županji občine Poljčane ter zahtevamo odgovor: kdo je županom makolske in rogaške občine podelil mandat, da soglašajo s perverznim načrtom kapitala ter se, v spregi z MOPE, dogovarjajo za umeščanje vetrnih elektrarn na območje najvrednejše neokrnjene narave Boča, zaščitene kot krajinski park?

Kot je poznano, je preko državnega prostorskega načrta načrtovano umeščanje več vetrnih elektrarn v najvrednejše gozdove Boča, na območja neokrnjene narave, vodnih virov ter tradicionalne krajine. Vetrne elektrarne predstavljajo industrializacijo območja in uničenje najvrednejše narave Boča, uničenje turističnega potenciala krajev pod Bočem in za zdravje dokazane škodljive vplive nizkofrekvenčnega zvoka, ki ga oddajajo vetrne elektrarne.

Župana obeh občin si, za 200.000 evrov nadomestila za 1 megavat, ki ga občinam, pripravljenim sprejeti vetrne elektrarne, ponuja država, obetata znatno izboljšanje finančnega stanja občinskega proračuna. Za ceno uničenja, degradacije, zdravja ljudi? Enako se čez breg obeta krajanom Rogatca, kjer so na Logu prav tako načrtovani energetski monstrumi, ter prebivalcem v bližini Maclja v občini Žetale.

Zato pozivamo planinska društva, ki delujejo na območju Poljčan, Makol, Rogaške Slatine in Kostrivnice ter okoliških krajev, da se odločno uprejo ter zoperstavijo temu načrtnemu uničevanju Boča. Hkrati apeliramo na lovske družine, ki gospodarijo z divjadjo boških gozdov, da na odgovornost pozovejo župana obeh občin, kjer naj bi stale vetrne elektrarne. Življenjski prostor divjadi bo zaradi presek, obsežnih betoniranj, delujočih vetrnih elektrarn uničen do te mere, da bo zapuščala ta območja in se selila na druga, tam pa bosta zaradi njihove večje koncentracije povečana število in obseg škod po divjadi, na gozdnih in tudi kmetijskih površinah.

Za gradnjo ene vetrne elektrarne je potreben posek gozda v velikosti enega nogometnega igrišča! Za temeljenje ene same VE je potrebno več kot 1000 ton betona. Potrebno bo uničiti gozdove za razširitve cest in kablovodov, povezovalnih poti med vetrnimi elektrarnami. In vse to bo mogoče zaradi slepih apetitov posameznikov, ki bodo milijone državnih podkupnin prelili v t. i. razvoj občin.

Zdaj je čas, da se aktivirajo društva in z odločnim NE proti vetrnim elektrarnam združijo moči zoper odločitve županov in občinskih svetov. Čas je tudi, da županja občine Poljčane, v neposredni bližini katere naj bi stale vetrne elektrarne, protestira proti uničenju narave, življenjskega okolja, gozdov, vodnih virov in krajine Boča ter na zagovor pokliče sosednja župana in ministra Kumra. Mar ni dovolj že degradacija območja s kamnolomi?

Časa ni prav dosti, žal vse bolj kaže na to, da nameravata izvoljena lokalna in državna oblast z roko v roki, pod pretvezo "zelenega prehoda", uničiti najvrednejše, kar premoremo v Sloveniji, naravo in vodne vire. Odvzeti prihodnost ljudem na obeh straneh Boča.

Zato poziv vsem, ki jim je mar, k angažiranemu odporu ter klicu odgovornih na zagovor! Jutri bo prepozno!

Prebivalke in prebivalci Poljčan

  • May 10, 2024
Last modified on Friday, 10 May 2024 17:01
Rate this item
(0 votes)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči