( ISSN 2738-5760 )
Vrtec v Ozki ulici, Foto: Vrtec Otona Župančiča Vrtec v Ozki ulici, Foto: Vrtec Otona Župančiča

S 1. julijem nove, višje cene programov vrtcev

Na zadnji seji občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, ki je bila v sredo, 12. junija, so svetniki potrdili tudi nove cene programov v Vrtcu Otona Župančiča.

S 1. julijem bodo cene višje v povprečju za 8,19 %. To je že druga podražitev letos, uskladitve pa so potrebne predvsem zaradi višjih stroškov dela in prehrane. »Zavedamo se, da predlog dviga cen programov vedno naleti na negativen odziv. Zavedamo pa se tudi nujnosti racionalnega poslovanja, gospodarnega ravnanja s sredstvi in hkrati obveze, da otrokom zagotovimo kakovostno izvajanje dejavnosti. Sprememba cene programov je na podlagi vseh zakonskih sprememb in ob upoštevanju določil zakonodaje s področja izvajanja predšolske dejavnosti, nujno potrebna,« je na seji občinskega sveta svetnikom pojasnila direktorica vrtca Otona Župančiča Aleksandra Pirš. Največji strošek, 82 %, predstavljajo plače.

Nove cene, ki veljajo za vse vrtce, tudi tiste, ki delujejo  v sklopu osnovnih šol in za Slomškov vrtec, in jih morajo potrditi še občinski sveti občin Poljčane, Makole in Oplotnica, pa bodo kljub temu še vedno med nižjimi na Štajerskem. Za mlajše otroke bo nova cena programa 615 €, v drugem starostnem obdobju 457 in v kombiniranem oddelku 507 evrov. Pri tem največji delež staršev plačuje le od 30 do 40 % cene programa, preostalo pa prispeva občina.

Natalija Sinkovič

  • June 14, 2024
Last modified on Friday, 14 June 2024 14:34
Rate this item
(0 votes)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči