( ISSN 2738-5760 )

Krst novega gasilskega vozila PGD Zgornja Bistrica

V soboto, 15. junija, so gasilci PGD Zgornja Bistrica v Brinju pripravili slovesnost ob uradnem prevzemu novega gasilskega vozila GVC-2.

Z novo pridobitvijo bo Prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Bistrica, ki šteje 172 članov, zagotovilo še večjo varnost in boljše pogoje za delovanje gasilcev. Vozilo je stalo 300 000 €, od tega je polovico, 150 000 €, prispevala občina Slovenska Bistrica, preostala sredstva pa so zagotovili s prodajo 24 let starega vozila, za katerega so iztržili 73.000 €, preostalo pa so zbrali s prostovoljnimi prispevki in prispevki donatorjev, med katerimi je treba omeniti podjetje Impol, ki je doniralo 15.000 €.

»Občani lahko odslej z gotovostjo vedo, da imamo še boljše možnosti za učinkovito posredovanje v primeru požarov, naravnih nesreč ali drugih nujnih situacij, ko potrebujete našo pomoč. Nova gasilska cisterna, ki dopolnjuje kombinirano vozilo, prevaža 6000 litrov vode 200l penilnega sredstva in specifično opremo za vrsto tehničnih intervencij. Posebej pa je nova cisterna ključna ob sočasnih tehničnih intervencijah in neugodnih vremenskih razmerah, ko je potrebno posredovanje na več lokacijah hkrati. V takih primerih lahko deluje kot samostojna enota, saj je opremljena s široko paleto opreme, ki nam omogoča hitro in učinkovito delo. Z vozilom lahko na kraj požara dostavimo tudi različno tehnično-reševalno opremo in skupino treh gasilcev,,« je povedal predsednik PGD Zgornja Bistrica Božo Veber in se zahvalil vsem članom društva, ki so kakorkoli prispevali k nakupu novega vozila, in vsem donatorjem.

Župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar je gasilskemu društvu čestital ob novi pridobitvi. »V zadnjih letih se srečujemo z vse bolj zahtevnimi stanji na področju naravnih nesreč in tudi druge intervencije so vedno bolj zahtevne tudi v tehničnem smislu, to pa zahteva nenehna izobraževanja, dodatna usposabljanja, zahteva pa seveda tudi sodobno opremo. Zato smo se z gasilci v občini dogovorili za dobavo sodobnejše opreme. V ta cikel spada tudi obnova avtomobilskega parka in tokrat je bilo na vrsti PGD Zgornja Bistrica. Verjamem, da boste z novo pridobitvijo še bolj uspešno pomagali občanom pri nesrečah. Verjamem tudi, da ga boste uspešno uporabljali tudi v druge namene, kot so usposabljanja in ostalo. Želim, da bi ga bilo treba čim manjkrat uporabiti ob nesrečah in naj služi svojemu namenu. Vsem članom PGD Zgornja Bistrica in drugim gasilcem se ob tej priložnosti zahvaljujem za vso prostovoljno opravljeno delo. Življenja brez gasilcev si ne znamo predstavljati, hvala vam,« je poudaril v svojem govoru.

»Pridobite ni pomembna le za PGD Zgornja Bistrica, ampak za celotno bistriško gasilsko zvezo. Ko naši pozivniki zapiskajo, brez teh vozil, ki jih imamo žal več ne gre. Zmeraj več je intervencij, pri katerih brez vozila ne gre. Ponosen sem, da imamo v Slovenski Bistrici župana s posluhom do gasilcev. Denar, ki ga nameni vsako leto enemu društvu je še kako dobrodošel. Vse občine nimajo take sreče,« je na prireditvi poudaril predsednik Gasilske zveze Slovenska Bistrica Slavko Pitrof.

Natalija Sinkovič

  • June 16, 2024
Last modified on Wednesday, 19 June 2024 03:52
Rate this item
(0 votes)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči