( ISSN 2738-5760 )
Fotografija: Studio Bistrica Fotografija: Studio Bistrica

InPlaninci

Na Treh kraljih je v soboto, 22. 6. 2024, potekal dobrodelni inkluzijski pohod Skupaj v hribe za Planinski dom na Treh kraljih. Pripravilo ga je domače Planinsko društvo Slovenska Bistrica na  pobudo Odbora inPlaninec Planinske zveze Slovenije.

Planinci invalidi so s planinskim pohodom in prostovoljnimi prispevki izkazali podporo gradnji Planinskega doma na Treh kraljih. »Prireditev je nastala na pobudo planincev invalidov, ki so med prvimi izrazili željo, da nam pomagajo pri gradnji,« je povedala predsednica Planinskega društva Slovenska Bistrica Barbara Frešer in dodala, da so se v društvu že pred časom odločili, da bo planinski dom zgrajen tako, da bo dostopen tudi za invalide. »Planinski dom bomo odpirali po fazah. V kletnih prostorih, kjer že deluje interpretacijski center, manjkajo še sanitarije. Kasneje se bomo lotili pritličnega dela, ki je namenjen gostinskemu delu, to pomeni ureditev kuhinj, jedilnice in tudi zunanje terase, nato pa bomo v zgornjih nadstropjih uredili še skupna ležišča in umivalnice oziroma sanitarije,« je še povedala Frešerjeva.

Ta dan so za okoli 80 udeležencev pripravili tri različne poti, ki so vse iz različnih koncev vodile do planinskega doma na Treh kraljih, prilagojene osebam na invalidskih vozičkih ter glede na stopnjo pripravljenosti in zmožnosti. Prav tako so na široko odprli vrata Planinskega doma, ki stoji nad cerkvijo sveti Trije Kralji, in je odlično izhodišče za mnoge planinske poti. V kletnih prostorih doma je Interpretacijski center Trije kralji, ki je del pred kratkim ustanovljenega Regijskega parka Pohorje. Ob planinskem domu pa so se obiskovalci lahko sprehodili tudi po taktilni poti, ki ponuja edinstveno senzorno izkušnjo zaznavanja različnih podlag, ki jih pričarajo naravni materiali različnih tekstur.

Občina Slovenska Bistrica je občina po meri invalidov. »S projektom Občina po meri invalidov se občina sistematično loteva občino približati invalidom, vanj vključujemo vsa invalidska društva, ki delujejo na območju Slovenske Bistrice, skupaj z njimi smo pripravili akcijske načrte, zdaj imamo že četrtega, in zdaj delamo vse v tej smeri, da odpravljamo arhitektonske in druge komunikacijske ovire za invalide in omogočimo enake možnosti za vse,« je povedal podžupan in predsednik sveta za invalide Žarko Furman in dodal, da je projekt usmerjen tudi širše in tako namenjen tudi starejšim in mamicam z vozički. Planinski dom na Treh kraljih, ki je grajen tako, da bo dostopen tudi invalidom, pomeni nadgradnjo vseh aktivnosti občine, da bo le-ta čim bolj prijazna invalidom. »Veseli nas, da se je Odbor inPlaninec odločil, da obišče Bistriško Pohorje in z dobrodelno noto prispeva, da bo planinski dom čim prej končan in bo zaživel, tako kot so si zamislili planinci, tudi v sodelovanju z invalidskimi društvi.«

  • June 25, 2024
Last modified on Monday, 08 July 2024 10:56
Rate this item
(0 votes)

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči