( ISSN 2738-5760 )
Poslovna stavba bivšega podjetja Granit; Foto: Bistričan.si Poslovna stavba bivšega podjetja Granit; Foto: Bistričan.si

Danes so v Slovenski Bistrici odprli VIT- točko projekta Dom doma

Junija lani je Ministrstvo za zdravje objavilo razpis za preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Na razpis sta se skupaj prijavila Dom dr. Jožeta Potrča in Zdravstveni dom Slovenska Bistrica. Program delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Tako danes v prostorih bivšega Granita odpira vrata VIT-točka projekta, ki so ga poimenovali Dom – doma. Izbira lokacije za vstopno informacijsko točko oz. VIT točko je bila izbrana preudarno, saj mora biti dostop prijazen starejšim. Glavna naloga nove VIT-točke bo omogočiti in pomagati starejšim, da bi lahko čim dlje živeli v domačem okolju. V domovih upokojencev imajo starostniki celostno oskrbo (psihološko obravnavo, fizioterapijo in drugo), starejši, ki bivajo doma pa so za to prikrajšani. S tem projektom bodo tudi starostniki v domačem okolju imeli enake možnosti.

Do vseh novih storitev so upravičene osebe, ki so starejše nad 65 let in zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti, pri zadovoljevanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil potrebujejo pomoč druge osebe. Upravičenci morajo imeti stalno ali začasno prebivališče na območju občin Slovenska Bistrica in Poljčane.

»Prvi korak vključitve v projekt Doma Doma je izpolnitev vloge in soglasja, ki sta na voljo v VIT točki (051 269 612) ter na spletni in FB strani projekta. Vloge je možno dobiti tudi neposredno v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane in Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica (v ambulantah družinske medicine, pri patronažnih sestrah in pri socialnih oskrbovalkah pomoči na domu, recepcija doma v Poljčanah in Enoti v Slovenski Bistrici). Vlogo lahko izpolnijo morebitni upravičenci sami, njihovi svojci, osebni zdravnik, patronažna sestra, socialna oskrbovalka iz pomoči na domu ali druga od vlagatelja pooblaščena oseba," pojasnjuje direktorica Doma dr. Jožeta Potrča Iva Soršak.

"Poskrbljeno bo za pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih opravil in tudi dodatnih v obliki zdravstvene nege, fizioterapije, delovne terapije, psihološke pomoči, farmacevtske storitve in podobno. Konec leta načrtujemo, da bo v projekt vključena tudi paliativna obravnava,« pojasnjuje direktorica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica mag. Urška Sedmak

"Po oddani vlogi, po predhodnem dogovoru sledi obisk na vlagateljevem domu, kjer strokovna delavka VIT na podlagi določenih kriterijev oceni upravičenost vlagatelja do integrirane oskrbe. Po opravljeni oceni, se upravičena oseba uvrsti v ustrezno kategorijo upravičenosti. Sledi obisk koordinatorke integrirane oskrbe na domu upravičenca, ki skupaj z uporabnikom naredi osebni izvedbeni načrt. V sklopu osebnega načrta se določijo storitve, ki bi mu glede na njegovo ocenjeno stanje najbolj koristile. Sledi izvajanje storitev uporabniku na domu skladno z izvedbenim načrtom," pojasnjuje Soršakova.

»Storitve bodo za uporabnike brezplačne. Projekt je bil podlaga za pripravo nove zakonodaje na področju dolgotrajne oskrbe, saj je še kako potrebno, da so ljudje z različnimi potrebami čim dlje časa v domačem okolju, kjer bodo imeli kvalitetno in varno življenje,« še dodaja Sedmakova.

Strokovna vodja projekta je Urška Zajšek Moder. V projekt je vključenih skupaj 24 zaposlenih, od tega 9 iz ZD SB, ki bodo na terenu - torej pri uporabnikih doma - izvajali delovne terapije, fizioterapijo, psihološko in drugo pomoč. Projekt naj bi trajal dve leti (do 30. 6. 2022) in dal odgovore na ključna vprašanja, koliko je ljudi, ki potrebujejo tovrstno pomoč, kaj potrebujejo, katere institucije in stroke vključiti. Ocenjujejo, da bodo pomoč nudili okoli 200 ljudem iz občin Slovenska Bistrica in Poljčane.

Naložba je vredna okoli 2,6 milijona evrov in je sofinancirana s strani Republike Slovenije (20 %) in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada (80 %). 

Nazadnje urejano na 0, 09.04.2022 14:24
Oceni ta prispevek
(0 glasov)

Poišči