( ISSN 2738-5760 )

Obvestila

Prispevki filtrirani po datumu: nedelja, 01 november 2020

Elektro Maribor, UE Slovenska Bistrica, obvešča da bo motena oskrba z električno energijo pri naslednjih transformatorskih postajah:

03. 11. 2020:

med 08:00 in 14:00 T-728 RADIZEL 2 NADOMESTNA, zaradi preureditve NN omrežja
med 08:00 in 14:00 TP MALO TINJE, nizkonapetostni izvod: I-01 SMER TINJE, T-401 MALO TINJE, zaradi rekonstrukcije NNO
med 08:00 in 08:30 TP GABROVLJE, T-045 GABROVLJE, zaradi priklopa agregata
med 08:00 in 14:00 TP BRDO, nizkonapetostni izvod: I-01 STRTENIK, T-415 BRDO, zaradi zamenjave drogov
med 16:30 in 17:00 TP GABROVLJE, T-045 GABROVLJE, zaradi priklopa agregata

Elektro Maribor prosi za razumevanje.

Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.

 

 
Objavljeno v Obvestila

Elektro Maribor, UE Slovenska Bistrica, obvešča da bo motena oskrba z električno energijo pri naslednjih transformatorskih postajah:

02. 11. 2020:

med 08:00 in 12:00 TP VINARJE 2, nizkonapetostni izvod: I-02 LEVO, T-578 VINARJE 2, zaradi zamenjave drogov
med 08:00 in 14:00 TP DRAŽA VAS 5, nizkonapetostni izvod: I-01 DRAŽA VAS, T-639 DRAŽA VAS 5, zaradi izdelave priključka
med 08:00 in 14:00 TP DRAŽA VAS 5, nizkonapetostni izvod: I-02 NOVO NASELJE, T-639 DRAŽA VAS 5, zaradi izdelave priključka
med 12:30 in 14:00 TP VINARJE 3, nizkonapetostni izvod: I-03 VINARJE, T-594 VINARJE 3, zaradi zamenjave drogov

Elektro Maribor prosi za razumevanje.

Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.

 

 
Objavljeno v Obvestila

DvoinpolnadstropnI dvorec Spodnja Polskava (Freistein), ki stoji na robu istoimenskega naselja, je nastal iz prvotnega dvora plemiške rodbine Regall iz Rač. Leta 1559 je Janez Regall kupil dvor in kmetije pri Selah in okoli leta 1570 namesto požganega Rosenbergerhofa  zgradil dvorec Frajštajn. Sprednje pročelje poudarjajo mogočen kamnit portal in trifori v nadstropjih ter konzolni venčni zidec.

Leta 1603 so ga kupili gospodje Stubenbergi, nato so bili lastniki grofje Dietrichsteini. Leta 1635 so dvorec oplenili in požgali uporni kmetje. Od leta 1679 do 1872 so bile njegove lastnice studeniške dominikanke. Ko jwe bil samostan Studenice opuščen, je posest Frajštajn prešla v last verskega sklada. Njegovi lastniki so leta 1828 postali grofje Brandis in leta 1904 grof Batthyany. Med obema vojnama je dvorec posedovala rodbina Ausch, kasneje pa so bila v njem stanovanja. Danes je dvorec prazen. Utrjenih sestavin s stolpi, obzidjem in gospodarskimi objekti, ki jih kaže Vischerjev bakrorez iz leta 1681, ni več.

Grad Frajštajn je v enem zgrajena renesančna arhitektura, ena najkvalitetnejših pri nas. Je delo italijanskega mojstra iz 16. stoletja. Okoli leta 1570 ga je zgradil plemič Janez Regal na lokaciji starejšega gradu (Rosenbergovega dvora - Rosenbergerhofa), ki so ga leta 1376 dobili Celjski grofje, v prvi polovici 16. stoletja so ga požgali Turki.

Zgradba obsega dve nadstropji nad poševno zidanim pritličjem (izven nivojska klet) in podstrešje z ležečimi majhnimi okni. Glavna fasada ima pet okenskih osi, stranski pa po tri. Močno plastičen portal, okrašen z motivi dragih kamnov in rozet, krasi vhodno, severno fasado. Nad portalom sta v nadstropjih kamniti renesančni trifori in nad njima podstrešna bifora.

Fasade so vodoravno deljene s kamnitimi venci, ki tečejo pod okni tako, da vključujejo okenske police. V notranjščini so v vseh etažah v vhodni osi velike veže, obokane z banjami in grebenastimi sosvodnicami. Iz njih vodijo v stranske prostore veliki kamniti portali. Tudi vsi ostali prostori so obokani.

Objekt spada pod nepremični spomenik lokalnega pomena in je bil zanj razglašen 19.3.2013. Kulturni lokalni spomenik je objekt, ki ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Taki objekti so sprva ovrednoteni kot kulturna dediščina in nato vpisani v Register nepremične kulturne dediščine. Razglasitev poteka z akti o razglasitvi, ki jih sprejme pristojni organ. Ti akti se objavijo v Uradnem listu RS ali glasilu lokalne skupnosti.

VIR: Gradovi Slovenije ter Nekoč in danes

Objavljeno v Kulturna dediščina

Kot kaže je začetek gradnje bistriške zahodne obvoznice že korak bliže. Potem ko je bil junija letos izbran izvajalec del, to je podjetje GMW iz Turjancev, se je čakalo samo še na gradbeno dovoljenje.

Objavljeno v Aktualno
Bottom add

Poišči