( ISSN 2738-5760 )

Pred letom in pol je Komunala Slovenska Bistrica uvedla aplikacijo za prijavo napak na javni razsvetljavi, ki se je med občani dobro prijela. Komunala pa nadaljuje tudi posodabljanje zastarele javne razsvetljave. 

Objavljeno v Okolje
0, 31.01.2022 12:14

Motena dobava pitne vode

Komunala Slovenska Bistrica obvešča, da bo zaradi urgentnega popravila okvare na vodovodnem cevovodu, prekinitev dobave pitne vode v PONEDELJEK, 31. januarja 2022, od 13. do predvidoma 15. ure za odjemalce naselja Gmajna v Oplotnici.

Objavljeno v Obvestila

Decembra 2021 so s spremembo Uredbe odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode podaljšani prehodni roki za ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, ki se nanašajo na obstoječe objekte na območjih, kjer ni predpisana izgradnja javne kanalizacije (izven aglomeracij).

Objavljeno v Okolje
0, 19.01.2022 13:52

Motena dobava pitne vode

Komunala Slovenska Bistrica obvešča, da bo zaradi obvestila elektrodistributerja o izpada električnega toka, motena oskrba s pitno vodo v ČETRTEK, 20. januarja 2022, od 8.30 do predvidoma 13.30 ure za odjemalce dela naselja Ritoznoj.

Objavljeno v Obvestila
0, 19.01.2022 07:31

Motena dobava pitne vode

Komunala Slovenska Bistrica obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na centralnem vodovodnem sistemu v upravljanju Komunale, motena oskrba s pitno vodo v SREDO, 19. januarja 2022, od 8.30 do predvidoma 13. ure za odjemalce naselij v Občini Kidričevo in Občini Rače-Fram.

Objavljeno v Obvestila
0, 17.01.2022 17:50

Motena dobava pitne vode

Komunala Slovenska Bistrica obvešča, da bo zaradi popravila okvare na vodovodnem cevovodu, motena oskrba s pitno vodo z občasnimi prekinitvami v TOREK, 18. januarja 2022, od 8.30 do predvidoma 14. ure za odjemalce dela naselja Pečke (od h.št. 25 do 27 in 36 do 52) in dela naselja Mostečno (od h. št. 1 do 3A).

KRAJEVNA SKUPNOST ZG. POLSKAVA pa obvešča, da bo v TOREK, 18. 1. 2022, med 11.00 in 13.00 uro zaradi popravila okvare na sistemu prekinjena dobava pitne vode na območju: Ulice Pohorskega bataljona, Finžgarjeve, Vinterjeve, Hribarjeve in dela Levarjev.
Objavljeno v Obvestila

Vreme

 
Zvočni posnetek napovedi

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

Poišči