( ISSN 2738-5760 )

V kletnih prostorih bistriškega gradu so v sredo, 21. septembra, novinarjem predstavili projekt treh Lokalnih akcijskih skupin Na(j)prej lokalno, ki je namenjen predstavitvi in podpori lokalnim predelovalcem in pridelovalcem hrane ter seveda nam, ki vedno bolj prepoznavamo pomen kakovostno pridelane hrane za svojo oskrbo.

Objavljeno v Aktualno

Na letošnji razpis LAS DOBRO ZA NAS, ki zajema občine Poljčane, Makole, Rače-Fram in Slovenska Bistrica, za črpanje sredstev iz evropskega sklada za regionalni razvoj je bilo prijavljenih 10 projektov, upravni odbor pa jih je potrdil 6. Skupni znesek vseh razpisanih sredstev je bil okoli 300.000 evrov.

Objavljeno v Aktualno

Poišči