( ISSN 2738-5760 )

Na podlagi Zakona o športu (Ur. list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Pravilnika o sofinanciranju  letnega programa športa v Občini Slovenska Bistrica (Ur. list RS, 29/17, 79/19), Odloka o proračuni Občine Slovenska Bistrica za leto 2024 (UGSO, št. 71/23) in Letnega programa športa v Občini Slovenska Bistrica objavlja javni razpis za sofinanciranje športnih programov iz proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2024

Published in Obvestila

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, društva, druge organizacije in skupnosti ter občane občine Slovenska Bistrica k posredovanju predlogov za imenovanje manjkajočega člana Častnega razsodišča. Častno razsodišče imenuje na podlagi drugega odstavka 26. člena Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni z dne 12. 12. 2019 (v nadaljevanju: kodeks) Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Članstvo v Častnem razsodišču preneha z mandatom občinskega sveta.

Published in Obvestila

Občina Slovenska Bistrica objavlja javno povabilo, s katerim obvešča zainteresirano javnost o možnosti sodelovanja pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN za širitev kmetije z ID št. KMG-MID 100262775, občina Slovenska Bistrica.

Published in Obvestila

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica objavlja spremembo javnega razpisa za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk na območju občine Slovenska Bistrica za leto 2023 številka: 344-1/2023 objavljenega dne 29.03.2023 na spletni strani Občine Slovenska Bistrica.

Published in Obvestila
Thursday, 14 December 2023 08:36

Obvestilo o podaljšanju roka

Občina Slovenska Bistrica obvešča promotorje, da podaljšujemo rok dospelosti vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta  »javno-zasebno partnerstvo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivega vira energije (sončni fotovoltaični vir) v občini Slovenska Bistrica« do 20.12.2023.

Published in Obvestila

Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/23) objavlja

JAVNI R A Z P I S za štipendiranje študentov medicine v študijskem letu 2023/2024 iz sklada dr. Zore Janžekovič

Published in Obvestila
Page 1 of 10

Vreme

 
Zvočni posnetek napovedi

Koledar prireditev

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
5
7
28

Poišči