( ISSN 2738-5760 )

Ministrstvo za naravne vire in prostor je Občino Slovenska Bistrica pred dnevi seznanilo z odločbo o zavrnitvi vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja za vetrne elektrarne na območju Treh kraljev in Areha in s sklepom, da se podaljšanju roka za izjasnitev in predložitev dodatne dokumentacije ne ugodi.

Published in Aktualno

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za postavitev 56 vetrnih elektrarn ponovno zagnani, na zavrnitev izdaje gradbenega dovoljenja za VE v Kalšah se je investitor Maks Invest pritožil.

Published in Aktualno

Nekaj članov Civilne iniciative Za Pohorje brez vetrnih elektrarn je ustanovilo v Društvo Moje Pohorje, Za Pohorje brez vetrnih elektrarn.

Published in Aktualno

Državni svet Republike Slovenije je na ministrstvo za naravne vire in prostor naslovil vprašanje državnega svetnika Milana Ozmiča, in sicer, kako bo ravnalo Ministrstvo za naravne vire in prostor v zvezi s problematiko umestitve – izgradnje vetrnih elektrarn na območju Pohorja na lokacijah Rogla, Trije Kralji, Areh, ki ji nasprotujejo občine Slovenska Bistrica, Oplotnica, Ruše in Zreče, krajani krajevnih skupnosti Kebelj, Tinje in Šmartno na Pohorju, Civilna iniciativa Za Pohorje brez vetrnih elektrarn, kakor tudi številna združenja in interesne skupine planinci, lovci, ribiči, kmetje, taborniki, gostinci idr.?

Published in Aktualno
Ljubljana, 24. novembra - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v četrtek v enomesečno javno obravnavo posredovalo predlog uredbe, po kateri bi država občinam namenila enkratno nadomestilo za priključevanje vetrnih proizvodnih naprav. Uporabiti bi ga morale za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev na vplivnih območjih elektrarn.
 
Published in Aktualno

Poslanska skupina SDS je, ker Ministrstvo za naravne vire in prostor kljub nasprotovanju krajanov in njihovih izvoljenih predstavnikov nadaljuje postopke umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorje, v Državnem zboru vložila sklic izredne seje Odbora za infrastrukturo.

Published in Aktualno
Page 1 of 4

komunala

 Red Simple Travel Blog Banner 1170 200 pik 1170 702 pik

 OSMRTNIC1 13

 OSMRTNIC1 13

Poišči