( ISSN 2738-5760 )

Občine Slovenska Bistrica, Ruše, Zreče, Oplotnica in Slovenske Konjice ter Mestna občina Maribor so nameravale v soboto, 8. januarja, ob 11. uri na prizorišču bojišča Pohorskega bataljona pri Treh žebljih na Osankarici na Pohorju pripraviti spominsko slovesnost. Iz Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica pa so danes sporočili, da zaradi močno poslabšane epidemiološke slike in preprečevanja širjenja virusa covida-19 obe napovedani prireditvi odpovedujejo.

Objavljeno v Aktualno

Občine Slovenska Bistrica, Ruše, Zreče, Oplotnica in Slovenske Konjice ter Mestna občina Maribor v soboto, 8. januarja ob 11. uri na prizorišču bojišča Pohorskega bataljona pri Treh žebljih na Osankarici na Pohorju pripravljajo spominsko slovesnost.

Objavljeno v Aktualno
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica vabi na odprtje razstave slik in skulptur Z barvo in obliko nagovarjam Silva MALOVRHA in spremljevalne razstave Notranje podobe Eve Pavle MALOVRH.
Objavljeno v Kultura
V soboto, 19. junija, bo po Sloveniji tradicionalna Muzejska noč. Ob tej priložnosti bodo v Gradu Slovenska Bistrica pripravili voodene oglede zbirk.
Objavljeno v Kultura
Slovenskobistriški oktet Planika je lani praznoval častitljivih 40 let delovanja. Jubilej so počastili z gala koncertom septembra lani z znanimi gosti na zunanjem dvorišču bistriškega gradu. Koncert bodo ponovili v sredo, 23. junija, ob 20.30, v Gradu Slovenska Bistrica.
Objavljeno v Kultura
1, 20.04.2020 13:08

Sl. Bistrica skozi čas

Slovenska Bistrica, 20. april 2020

Slovenska Bistrica skozi čas - je rubrika, ki Slovensko Bistrico skozi zgodovino predstavlja s starimi razglednicami in fotografijami. Tokrat Viktor Ajd predstavlja prvi del zgodbe o bistriškem Trgu svobode.

Na trgu Svobode, nekdanjem Glavnem trgu, je bil središče družbenega dogajanja nekdanji hotel, v njem je pa bila tudi odlična gostilna v lasti Josipine Krulc. Že samo spreminjanje imena hotela priča o burni zgodovini mesta. V hotelu se se večinoma zbirali Slovenci in tukaj je bil tudi slovenski narodni dom, zgrajen konec 19. stoletja. Hotel je bil dograjen med letoma 1908-10. Do konca leta 1918 se je imenoval hotel Austria, med obema vojnama hotel Beograd, med drugo vojno Graz in nazadnje hotel Planina.

Hotel je moral biti lepo opremljen, to še danes priča lepo oblikovana kovana ograja. Danes so v objektu poslovni prostori.

Prva razglednica je iz leta 1903 in je zanimivo pisana v slovenskem jeziku. Viden je še Narodni dom, v katerem je delovalo Sokolsko društvo.

Na drugi je že hotel Austria.

Hotel Beograd se pojavi na tretji iz leta 1933.

Zadnja razglednica iz leta 1964 pa prikazuje napis Hotel Planina, ki se ga spominjate.

Sprehajamo se dalje po polpretekli zgodovini, po nekdanjem Glavnem trgu. Od hotela naprej so imeli trgovino družina Maček.

Na prvi razglednici, ki je iz leta 1910 je na spodnji sliki vidna današnja knjižnica. Ob koncu 18. in v 19. stoletju je bil to dvor znamenite družine Pongratz (več o njih jutri), pred 2. svetovno vojno pa domovanje družine Stiger.

Stigerji so bili izjemna družina, lastniki bistriške oljarne, veliki župan in pomembna družina pri razvoju našega mesta pred vojno.

Veliko podjetje je leta 1805 ustanovil prodajalec Jožef Štiger iz Slovenj Gradca. Po njegovi smrti leta 1845 sta družbo prevzela Florian, ki se je poročil z Ido Pongratz in Johann. Leta 1874 je podjetje samostojno prevzel Florianov sin Albert, tedaj že znani župan, podjetje so preimenovali preimenovali v F. Štiger in sin. Po smrti očeta Florianov smrti je podjetje leta 1893 prevzel sin Albert. Njegov sin, advokat Florian, je bil do leta 1916 prokurist, do njegove prerane smrti leta 1920. Do leta 1933 je bil prokurist podjetja Florianov drugi sin Albert. Po smrti Alberta Štigerja pa so podjetje prepisali na Florianovo sestro Ido Štiger.
Albert Štiger (1847 – 1933) je bil častni občan mesta in župan. Prav tako je bil lastnik oljarne, ustanovljene leta 1904, predhodnice današnje oljarne GEA. V času njegovega županovanja od leta 1893 so zgradili ceste do Zgornje Bistrice, Šmartnega na Pohorju, Črešnjevca in Laporja. Zgradili so drugo nadstropje meščanske šole ob Vošnjakovi ulici in povečali vojašnico, v kateri sta bila nastanjena dva eskadrona 5. dragonskega regimenta. Kot poslanec štajerskega deželnega zbora je poskrbel, da so speljali železnico do mesta in uredili cesto čez Klopce. Župan mesta Slovenska Bistrica je bil 21 let, vse do začetka prve svetovne vojne. Nasledil ga je zdravnik Max Murmayr. Albert Štiger je bil tudi znani sadjar, ki se je predvsem ukvarjal z obrambo pred točo in divjadjo. Razvijal je protitočno obrambo s streljanjem s topovi proti toči in postavitev protitočne mreže na vinograde. Posnemali so ga širom Evrope. Italijani so mu leta leta 1900 podelili tudi veliko priznanje. Leta 1902 so na njegovem vinogradu gostili mednarodni vinogradniški kongres, dve leti kasneje pa je postal član viteškega reda Franca Jožefa.

Na drugi fotografiji, posneti pred 2. vojno je viden lep vhod v današnjo knjižnico.

Na tretji je fotografija oljarne pred vojno. Na četrti pa je A.M. Stiger, zadnji lastnik oljarne. Fotografija je iz leta 1937, slikan je bil pred nekdanjim gasilskim domom. Zadnje tri fotografije nam je prijazno poslala njegova hči E. Grohs iz Dunaja. Kako rad je imel domači kraj priča dejstvo, da je hotel biti pokopan na domačem pokopališču. Po vojni je A.M.Stiger z družino prebegnil v Avstrijo in komaj 2005 so njegove posmrtne ostanke prekopali na njihovi grobnici (5. fotografija) na bistriškem pokopališču.

Zraven knjižnice je bila trgovina z gumbi v lasti družine Stiger. Najbolj zanimivo je to, da je v našem mestu bila v takratni Jugoslaviji prva tovarna z gumbi (dodajam članek iz časopisa Marburger Zeitung, 1930). Iz oglasa je razvidno, da bo tovarna začela obratovati novembra 1930 in da bo opremljena z najsodobnejšimi stroji. Gumbe so izdelovali iz kosti, lesa, kovine in rogov.

Druga raglednica je iz 1912. Na vogalu je stala hiša družine Scherf (imeli so steklarstvo). Z eno od Scherfovih hčera se je poročil znani domljub odvetnik dr. Boštjan Schaubach. Boštjan Schaubach se je rodil 7. februarja 1886 v Ziljski dolini na Koroškem (Avstro-Ogrska). Maturiral je v Celovcu, dr. prava je postal v Gradcu l. 1912, odvetniški izpit pa je opravil l. 1919. Odvetniško pisarno je v Slovenski Bistrici odprl l. 1921.Bil je član Slovenske ljudske stranke in bil l. 1927 izvoljen v Mariborski deželni zbor, l. 1935 pa je bil izvoljen za predsednika okrajnega odbora Jugoslovanske radikalne zajednice (JRZ). 24. novembra 1935 je v dvorani okrajne hranilnice v Slovenski Bistrici organiziral shod JRZ, na katerem je bil glavni govornik minister dr. Miha Krek. Iz doslej znanih in najdenih podatkov je bil župan Slovenske Bistrice zagotovo l. 1928, l. 1930, l. 1934 in med l. 1938‒40. Umrl je 18. marca 1953 v Slovenski Bistrici, kjer je tudi pokopan (podatki so iz Biografskega leksikona občine Slovenska Bistrica). V tem obdobju se pojavlja ime Schaubach, veliki župan v Mariboru. Za poevazavo med njima nisem našel podatkov.

Tretja razglednica je iz obdobja med drugo vojno (1942). Zraven sta živeli sestri Ratsteiger, ki pa sta bili v sorodu z Ratsteigerji, ki so imeli mesnico na Novem trgu.

Avtor: Viktor Ajd, Grad Slovenska Bistrica 

Objavljeno v Znamenitosti
Stran 1 od 2

Poišči